U bent hier

TOPs! onderwijs

Met TOPs! gaan uw leerlingen aan de slag met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren zodat ze sociaal vaardiger worden, de leerprestaties omhoog gaan en vroegtijdige schooluitval omlaag. TOPs! is een lesprogramma dat het leer- en leefklimaat voor leerlingen en personeel wil verbeteren.

Programma

TOPs! is een schoolbreed programma op maat. Het lesprogramma maakt uw leerlingen bewust van hun eigen denken en doen en leert hen hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Met TOPs! leren uw leerlingen elkaar positief te benaderen en met respect te behandelen. Agressie, brutaliteit en pesterijen verminderen; de sfeer is goed. Kortom het leer- en leefklimaat op uw school verbetert.

Doelen

Het programma richt zich op het verbeteren van sociale vaardigheden, moreel redeneren en het leren omgaan met emoties. Met TOPs! leren uw leerlingen dat ze in iedere situatie kunnen kiezen vooor een positieve oplossing.

Doelgroep

TOPs! is een programma speciaal ontwikkeld voor het VO, VSO en MBO-scholen.

Het programma sluit uitstekend aan bij competentiegericht leren en passend onderwijs, en kan zowel klassikaal als in specifieke groepen worden aangeboden.

Grondige aanpak

Om het TOPs!-programma op uw school meer kracht bij te zetten, biedt stiching 180 ook een implemtentatietraject op maat aan zodat TOPs! een integraal onderdeel wordt van alles wat erop uw school gebeurt. Dit traject kan bestaan uit; gesprekken, workshops en aanvullende trainingen.

In de workshops voor het personeel leren uw medewerkers de gemeenschappelijk taal en de positieve houding die het TOPs!-programma zo succesvol maken.

Maatwerk

TOPs! is bij uitstek een programma dat kan meegroeien met de behoeften van uw school. Stichting 180 begeleidt u graag bij de invoering van het programma.

Voor meer informatie over het programma en lesmateriaal kijk op de volgende pagina’s:

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl