U bent hier

Zoekresultaten 41 tot 50 van de 83 voor de zoekterm "onderwijs"
 1. Goed nieuws voor Het Poortje Jeugdinrichtingen

  05-24-2012 ... beoordeelden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het leefklimaat in Wilster en de samenwerking tussen ... dit jaar worden uitgevoerd samen met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie Jeugdzorg doet de komende jaren stapsgewijs onderzoek ...

 2. Met TOPs! op weg naar een veiliger leef- en leerklimaat!

  04-18-2014 ... programma TOPs! nog meer onder de aandacht brengen in het onderwijs! TOPs! Onderwijs is een lesprogramma dat het klimaat op school helpt te verbeteren ...

 3. Motiverende Gespreksvoering

  10-22-2014 ... die werkzaam zijn in zowel jeugdhulpverlening als in het onderwijs. Daarnaast valt ook te denken aan andere instellingen en instanties ... te doen. Door de huidige ontwikkelingen binnen zowel het onderwijs als de jeugdhulpverlening worden nieuwe eisen gesteld aan leraren, ...

 4. Presentatie TOPs! tijdens Hét Congres

  10-31-2013 ... Er is veel aandacht voor: speciale doelgroepen, Passend Onderwijs, arbeidstoeleiding, ICT, didactiek, kwaliteit/opbrengstgericht werken en onderwijs en zorg. Stichting 180 verzorgt ook een presentatie tijdens Hét ...

 5. Lancering programma TOPs!

  04-09-2013 ... en doen. Horizon jeugdzorg en onderwijs is de eerste organisatie binnen de jeugdhulpverlening die met dit ... Krijnie Schotel, lid directieraad Horizon jeugdzorg en onderwijs. “Met TOPs! wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met ...

 6. Diamant College Groningen kiest voor TOPs!

  09-14-2017 ... Het Diamant College is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische ... van een leerling te realiseren, bieden ze specialistisch onderwijs en ondersteuning aan die past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van ...

 7. expertmeeting 22 maart 2016

  02-15-2016 ... belanghebbenden uit de jeugdzorg, de jeugdhulpverlening, onderwijs en justitie. Voor meer informatie zie de bijlage ... belanghebbenden uit de jeugdzorg, de jeugdhulpverlening, onderwijs en justitie. ...

 8. Energieke uitwisseling tijdens druk bezocht 1e OPDC-symposium

  07-13-2017 De invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de Jeugdzorg hebben veel impact op ... Werken aan gedrag is sinds de invoering van passend onderwijs nóg belangrijker geworden. Doordat scholen langer zelf doorgaan met ...

 9. Onderwijswethouders Amsterdam en Rotterdam willen jongeren zonder diploma langer op school houden

  06-18-2013 ... Amsterdam en Rotterdam willen samen met het ministerie van Onderwijs een proef starten waarin zij die leeftijdsgrens voor het behalen van ... verhogen en uiteindelijk meer jongeren te behouden voor het onderwijs en met een diploma op zak van school te laten gaan. De Jonge ...

 10. 180 en Edunova presenteren ‘Programma Leergebiedoverstijgende Kerndoelen’ op Hét Congres

  11-20-2014 ... kerndoelen. Hét Congres is het jaarlijkse congres over onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. U bent van harte ... en initiatieven tussen regulier en speciaal (basis) onderwijs. ...

Pagina's

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl