088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Jonge hackers (12-23 jaar) op het rechte pad krijgen én houden. Dat is het doel van Hack_Right, een pilotprogramma dat is geïnitieerd door de Politie en het Openbaar Ministerie (OM) in samenwerking met Reclassering Nederland, Halt en de Raad voor de Kinderbescherming. Op de bijeenkomst ‘Partners in Crime’ in Woerden dinsdagmiddag 29 oktober, ondertekenden zo’n twintig bedrijven een intentieverklaring om mee te werken aan de pilot.

Alle tot nu toe betrokken partijen hebben de diverse onderdelen waaruit de interventie zou moeten bestaan globaal uitgedacht. De volgende slag die gemaakt dient te worden is het verder uitwerken van de aanpak (inclusief de theoretische onderbouwing daarvan), het uitvoeren van een procesevaluatie en het voorleggen van het resultaat hiervan aan de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Hiervoor heeft de opdrachtgever (het Landelijk Parket van het OM) Stichting 180 als meest geschikte kandidaat gekozen. We gaan enthousiast aan de slag!