088-8800300 info@180.nl

Stichting 180 en YoungCapital gaan zich samen inzetten voor het matchen van jongeren met een chronische aandoening naar werk dat bij hen past. Dat kan via een (bij)baan, traineeship of opleiding. De organisaties bouwen een netwerk van werkgevers waar deze jongeren op waarde worden geschat en van harte welkom zijn. Werkgevers en jongeren kunnen elkaar helpen groeien. Ze kunnen veel van elkaar leren: werkgevers hebben de ervaring en vakkennis, jongeren stellen verfrissende vragen.

Jongeren INC, een nieuw programma van FNO, is op 1 januari 2020 van start gegaan. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving. Met ‘De vliegroute naar werk’ geven Stichting 180 en YoungCapital invulling aan het programma van Jongeren INC.

Het belangrijkste doel is dat meer jongeren met een chronische aandoening ook daadwerkelijk naar vermogen aan het werk komen en aan het werk blijven. Dat het nieuwe normaal een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt wordt.

Om daar een bijdrage aan te leveren werkt Stichting 180 eerst aan de randvoorwaarden om tot een goede matching te kunnen komen tussen vraag en aanbod. Vervolgens worden jongeren daadwerkelijk in banen geplaatst en ondersteund. Enerzijds zet de stichting werkgevers centraal; zij hebben tenslotte de banen. Anderzijds de jongeren, want zij bieden een potentieel aan arbeidskrachten die de werkgevers hard nodig hebben.

De matching start vanuit één YoungCapital-locatie en werkt in een paar jaar toe naar een landelijk dekkend netwerk van YoungCapital-locaties die geoutilleerd zijn om gezamenlijk meer dan vijfhonderd jongeren met een chronische aandoening een (bij)baan, traineeship of opleiding te bieden en deze jongeren integraal te ondersteunen bij het krijgen van werk dat bij hen past.