088-8800300 info@180.nl

Stichting 180 en Young Capital zetten zich in voor het vinden werk voor jongeren met een chronische aandoening. Dat kan heel direct, via een baan, maar ook via een traineeship of opleiding. We bouwen aan een netwerk van werkgevers waar jongeren met een aandoening op waarde worden geschat en van harte welkom zijn. Het nieuwe normaal is een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt.

Jongeren INC, een nieuw programma van FNO, is op 1 januari 2020 van start gegaan. Jongeren INC heeft de missie dat jongeren met een chronische aandoening naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving. Met ‘De vliegroute naar werk’ geven Stichting 180 en YoungCapital invulling aan het programma van Jongeren INC.

Het belangrijkste doel is dat meer jongeren met een chronische aandoening ook daadwerkelijk naar vermogen aan het werk komen en aan het werk blijven.

Om daar een bijdrage aan te leveren werkt Stichting 180 en Young Capital eerst aan de randvoorwaarden om tot een goede matching te kunnen komen tussen vraag en aanbod. Vervolgens worden jongeren daadwerkelijk in banen geplaatst en ondersteund. Enerzijds zetten we werkgevers centraal; zij hebben tenslotte de banen. Anderzijds de jongeren, want zij bieden een potentieel aan arbeidskrachten die werkgevers hard nodig hebben.

De matching start vanuit één Young Capital-locatie en werkt in een paar jaar toe naar een landelijk dekkend netwerk van Young Capital-locaties die geoutilleerd zijn om gezamenlijk meer dan vijfhonderd jongeren met een chronische aandoening een (bij)baan, traineeship of opleiding te bieden en deze jongeren integraal te ondersteunen bij het krijgen van werk dat bij hen past.