088-8800300 info@180.nl

De Nieuwe Toekomst, een interventie van Stichting 180, is door ons in een nieuw jasje gestoken. Alle producten van deze interventie zijn voorzien van een nieuw logo dat volgens ons meer recht doet aan de tijdgeest. Het logo verwijst naar de toekomst, de kleur groen staat voor duurzaamheid, het goud-geel staat voor een nieuwe start van de deelneemsters. De Nieuwe Toekomst moet leiden tot een grotere zelfredzaamheid en (hernieuwde) participatie door middel van vrijwilligerswerk, opleiding of  betaald werk.

Meer weten over het inzetten van deze interventie voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van (ernstig) huiselijk geweld? Zoek contact met Monique Beute, landelijk coördinator van De Nieuwe Toekomst: 06 – 82 54 28 80

Interventie: De Nieuwe Toekomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tot nu toe bn partijen hebben de diverse onderdelen waaruit de interventie zou moeten bestaan globaal uitgedacht. De slag die nu gemaakt wordt is het verder uitwerken van de aanpak (inclusief de theoretische onderbouwing daarvan), het uitvoeren van een procesevaluatie en het voorleggen van het resultaat hiervan aan de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Hiervoor heeft de opdrachtgever (het Landelijk Parket van het OM) Stichting 180 als meest geschikte kandidaat gekozen. We zijn er