088-8800300 info@180.nl
Goed nieuws! Wie graag aan de slag wil met een positief en veilig leef- en leerklimaat voor leerlingen en leerkrachten, kan met de populaire interventie TOPs! van Stichting 180 een duurzame omslag realiseren. Steeds meer scholen vertellen ons dat zij TOPs! met behulp van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) financieren. TOPs! valt onder de interventies gericht op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Want TOPs! is bij uitstek ontwikkeld zodat leerlingen zich op school veiliger voelen. En een gevoel van veiligheid is een werkzaam mechanisme voor sociale ontwikkeling. Neem ter inspiratie eens een kijkje op de website van het Nationaal Programma Onderwijs.

NPO – Welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling

 

Meer weten over wat TOPs! is, hoe u TOPs! kunt implementeren en hoe NPO-geld daar (deels) voor kan worden ingezet? Bel onze hoofdtrainer Arjo Haasnoot: 06-23623871

Kijk voor de inhoud van TOPs! eens rond op de website van Stichting 180: https://kiesvoorpositief.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tot nu toe bn partijen hebben de diverse onderdelen waaruit de interventie zou moeten bestaan globaal uitgedacht. De slag die nu gemaakt wordt is het verder uitwerken van de aanpak (inclusief de theoretische onderbouwing daarvan), het uitvoeren van een procesevaluatie en het voorleggen van het resultaat hiervan aan de Erkenningscommissie Justitiƫle Interventies. Hiervoor heeft de opdrachtgever (het Landelijk Parket van het OM) Stichting 180 als meest geschikte kandidaat gekozen. We zijn er