088-8800300 info@180.nl

 

 

Begin 2023 onderzocht Social Finance Nederland in opdracht van Stichting 180 de maatschappelijke c.q. economische waarde van deze interventie door middel van het opstellen van een Business Case. Wat blijkt? De Nieuwe Toekomst levert een positieve Business Case op. Elke euro die een gemeente investeert in een groep van 8-10 vrouwen levert € 2,19 op. Als de organisatorische randvoorwaarden het eerste jaar zijn georganiseerd loopt de economische waarde nog verder op. Dan levert €1 de gemeente zelfs € 2,87 op.

 

Stichting 180 beheert de interventie De Nieuwe Toekomst. Een interventie die vrouwen met ernstig huiselijk geweldervaringen helpt met het zicht krijgen op zelfstandigheid door middel van een baan. In de gemeenten Amsterdam, Leiden, Leeuwarden, Rotterdam, Almere en Zwolle wordt dit trainingsprogramma met enthousiasme en succes aan vrouwen met (ernstig) huiselijk geweldervaringen aangeboden. Moviera Apeldoorn en Utrecht starten in 2023 met nieuwe groepen.

De implementatie van de interventie in een nieuwe gemeente wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en het ING Fonds Nederland.

Meer weten over het inzetten van dit trainingsprogramma voor vrouwen die slachtoffer zijn geweest van (ernstig) huiselijk geweld? Zoek contact met Monique Beute, landelijk coördinator van De Nieuwe Toekomst: 06 – 82 54 28 80

Interventie: De Nieuwe Toekomst