088-8800300 info@180.nl

Het verheugt ons te kunnen vermelden dat het ING NL fonds een toekenning gunt aan Stichting 180 en Click F1 voor de ontwikkeling van een module van het project BLEEP (Blended Learning Environment in European Prisons). BLEEP is een digitale reïntegratietool (app en website) die gedetineerden op verschillende leefgebieden ondersteunt op hun weg terug naar de maatschappij.  ING NL fonds maakt een module digitale vaardigheden mogelijk, die gedetineerden in staat stelt om beter gebruik te maken van BLEEP.

Meer weten over BLEEP? Zoek contact met Max ter Beek van Click F1 (06- 81 92 16 12) of Monique Beute van Stichting 180 (06 – 82 54 28 80).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tot nu toe bn partijen hebben de diverse onderdelen waaruit de interventie zou moeten bestaan globaal uitgedacht. De slag die nu gemaakt wordt is het verder uitwerken van de aanpak (inclusief de theoretische onderbouwing daarvan), het uitvoeren van een procesevaluatie en het voorleggen van het resultaat hiervan aan de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Hiervoor heeft de opdrachtgever (het Landelijk Parket van het OM) Stichting 180 als meest geschikte kandidaat gekozen. We zijn er