088-8800300 info@180.nl

2-daagse SAVRY- en SAPROF-YV- training

Trainingsdagen: donderdag 14 november en dinsdag 19 november 2024

 • De training duurt van 09:00 -16:30 uur
 • Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Trainers: Ed Hilterman en Michiel de Vries Robbé

De instrumenten:
De SAVRY is een risicotaxatie-instrument dat speciaal is ontwikkeld om het geweldsrisico bij adolescenten in te kunnen schatten. Het instrument is samengesteld uit 24 risicofactoren in drie risicodomeinen (Historisch, Sociaal/contextueel en Individueel) en zes beschermende factoren.

Door risicogerichte instrumenten zoals de SAVRY te gebruiken met de SAPROF-YV, wordt een meer gebalanceerde risicotaxatie verkregen. De SAPROF-YV is speciaal ontwikkeld voor het gestructureerd inschatten van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag bij jongeren en jongvolwassenen. De SAPROF-YV bestaat uit 16 beschermende factoren in vier schalen: Veerkracht, Motivationeel, Relationeel en Extern.

Op basis van de bevindingen uit de SAVRY en de SAPROF-YV tezamen worden goed onderbouwde eindconclusies getrokken over de hoogte van het risico en de meest waarschijnlijke risicoscenario’s. Dit biedt vervolgens input  voor het opstellen van gepersonaliseerde interventieplannen.

De SAVRY en de SAPROF-YV kunnen worden gebruikt om een evenwichtige beoordeling van toekomstig gewelddadig gedrag bij jongeren te bewerkstelligen binnen de risicotaxatie in de forensische jeugdzorg. Ook daarbuiten (algemene psychiatrie, reclassering, gevangeniswezen, verslavingszorg, speciaal onderwijs, etc.) kunnen deze instrumenten waardevolle handvatten bieden voor het in kaart brengen van aanwezige of te ontwikkelen risico- en beschermende factoren bij jongeren en jongvolwassenen.

Doelstellingen van deze training: Na afloop van de training ben je in staat om de SAVRY en de SAPROF-YV op zorgvuldige wijze te gebruiken en ben je bekend met de recente literatuur over (het inschatten van) risicofactoren en beschermende factoren voor gewelddadig gedrag.

Toelatingseisen: De training is toegankelijk voor:

 • professionals met een (afgeronde) academische opleiding in één van de gedragswetenschappen (psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie);
 • professionals met een afgeronde HBO-opleiding (SPH, MW of een aanverwante studierichting)

Certificaat/accreditatie: Alle deelnemers aan de training ontvangen na afloop een certificaat. Voor deze training is certificatie aangevraagd bij SKJ. De SAVRY-trainingsdag is (ook) geaccrediteerd bij het NIP/NVO en levert 7,0 accreditatiepunten op.

Aanmelden: Meld je aan voor deze training via bedrijfsbureau@180.nl met vermelding van naam, telefoonnummer, organisatie en vermeld daarbij dat het gaat om de SAVRY-SAPROF-YV -training van november 2024.

* Bij de kosten van deze training zijn trainingsmateriaal, koffie/thee en lunch inbegrepen.

 • 00

  dagen

 • 00

  uren

 • 00

  minuten

 • 00

  secondes

Urenschema

New Day

Datum

nov 14 - 19 2024

Tijd

9:00 am - 4:30 pm

Kosten

€758,00

Locatie

Cursus- en vergadercentrum
Koningsbergerstraat 9, Utrecht