088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

Boek Werk waard,

van bajes naar baan: nu te koop bij Stichting 180

Auteur: Monique Beute 

Jaarlijks komen ruim 30.000 mensen in detentie. Circa een kwart van hen krijgt binnen twee jaar opnieuw een gevangenisstraf opgelegd. Mensen die werk hebben, lopen minder kans om weer in de fout te gaan. Het is dus zaak om ex-gedetineerden aan het werk te krijgen. Maar hoe?

In dit boek vertellen zeven ex-gedetineerden zelf hun verhaal. Ze kennen het leven binnen de gevangenismuren. Ze zaten vast en willen niet dat dit nog eens gebeurt. Voor de een was het de eerste keer, voor de ander niet. Openhartig maken ze ons deelgenoot van wat er in hun leven is gebeurd en hoe het was om van binnen naar buiten te gaan. Ze beschrijven hun zoektocht naar werk, wie en wat daarbij hielp en wat een baan voor hen betekent. Ook hun doelen en dromen komen aan bod, en waar ze tegenaan lopen als ze die proberen te verwezenlijken. Ook hun begeleiders vertellen wat hun rol was tijdens de begeleiding en hoe zij degene die ze begeleidden hebben zien veranderen.

Zeven unieke levensverhalen van mensen die het leven binnen de gevangenismuren kennen en op zoek gaan naar werk

Auteur & Fotograaf

Monique Beute (1961) werkt bij Stichting 180 en zet zich daar in voor het ondersteunen van ex-gedetineerden in het (her)vinden en behouden van een baan. Zij was projectleider van de Social Impact Bond ‘Werk na detentie’.

Amber Leijen (1995) is een sociaal geëngageerd fotograaf. Zij fotografeert mensen die een bijzonder levensverhaal met zich meedragen. Voor Werk waard verzorgde zij de portretten.

Hardcover, € 22,50 incl. verzendkosten 
108 blz.
18 x 25
Uitgeverij: Anderszins
ISBN 978-94-92994-17-2
oktober 2020

Informatie

Van 2016 t/m 2018 voerden de organisaties 180, Restart en Exodus midden Nederland, in nauwe samenwerking met Dienst Justitiële Inrichtingen de Social Impact Bond ‘Werk na detentie’ uit. Opdrachtgever was het ministerie van Justitie en Veiligheid. Oranje Fonds, ABN-Amro en Start Foundation verzorgden de (voor)financiering van de Social Impact Bond. In totaal werden 119 ex-gedetineerden in begeleiding genomen. Er werd gewerkt met de aanpak Work-Wise van Stichting 180.

Wilt u het boek Werk waard, van bajes naar baan, kopen, klik dan op de button ‘Boek kopen?’

Of wilt u meer weten over Work-Wise, klik dan de site via deze link of bel 088-8800300

Boek kopen?

Nu €22,50 inclusief verzendkosten

Of bel:
088-8800300