U bent hier

TOPs! hulpverlening

Positief denken, doen en leren van elkaar met TOPs!: een groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag.

Jongeren in de residentiële of ambulante jeugdzorg worden vaak gekenmerkt door antisociaal of delinquent gedrag. Om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij hebben ze hulp nodig bij het leggen van een nieuwe basis.

Programma

TOPs! is een groepsprogramma dat jongeren van twaalf tot vierentwintig jaar bewust maakt van hun eigen denken en doen én hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Het programma besteedt veel aandacht aan het leren toepassen van helpende gedachten (zogenaamde TOP-gedachten). Er wordt vooral gewerkt binnen peer-groups. In deze groepen staat het creëren van een positieve groepscultuur centraal, waardoor jongeren worden gemotiveerd en geleerd elkaar te helpen, aan te spreken en van elkaar te leren.

Doelen

Doelen van het programma zijn het verbeteren van sociale vaardigheden, moreel redeneren en het leren omgaan met boosheid.

Doelgroep 

TOPs! is een gedragsinterventie voor jongeren binnen justitiële (jeugd)inrichtingen, instellingen voor (ambulante) jeugdzorg en (jeugd-) GGZ-instellingen.

Het programma is geschikt voor jongeren met een normale intelligentie en jongeren met een licht verstandelijke beperking (IQ minimaal 55).

Het programma is zodanig opgezet dat jongeren op ieder moment in het programma kan instromen.

Trainingsmateriaal

Het trainingsmateriaal is in nauwe samenwerking met professionals uit het veld ontwikkeld. Met makkelijk en toegankelijk taalgebruik en voorbeelden die aansluiten bij de Nederlandse praktijk.

Kijk voor meer informatie op de volgende pagina: 

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl