088-8800300 info@180.nl
De Nieuwe Toekomst loont

De Nieuwe Toekomst loont

    Begin 2023 onderzocht Social Finance Nederland in opdracht van Stichting 180 de maatschappelijke c.q. economische waarde van deze interventie door middel van het opstellen van een Business Case. Wat blijkt? De Nieuwe Toekomst levert een positieve...

Lees meer
De Nieuwe Toekomst heeft een nieuwe jas!

De Nieuwe Toekomst heeft een nieuwe jas!

De Nieuwe Toekomst, een interventie van Stichting 180, is door ons in een nieuw jasje gestoken. Alle producten van deze interventie zijn voorzien van een nieuw logo dat volgens ons meer recht doet aan de tijdgeest. Het logo verwijst naar de toekomst, de kleur groen...

Lees meer
Werk waard, van bajes naar baan

Werk waard, van bajes naar baan

Jaarlijks komen ruim 30.000 mensen in detentie. Circa een kwart van hen krijgt binnen twee jaar opnieuw een gevangenisstraf opgelegd. Mensen die werk hebben, lopen minder kans om weer in de fout te gaan. Het is dus zaak om ex-gedetineerden aan het werk te krijgen, maar hoe?
Auteur: Monique Beute

Lees meer

Elk mens verdient een nieuwe kans en een positieve draai, ook jongeren, forensische jeugd en (jong) volwassenen met een begeleidingsbehoefte en afstand tot de maatschappij. Bij Stichting 180 geloven we in maatwerk, het versterken van het doenvermogen en de eigen regie van mensen.

Lees meer
over onze
Visie & Missie

Evidence- en practice based

Stichting 180 ontwikkelt evidence- en practice based interventies, programma’s en trainingen.
We ontwikkelen onze interventies in de praktijk.
In samenspraak met deelnemers en professionals houden we onze programma’s up-to-date.

Zelfregie en eigen kracht

Onze methodes vergroten de zelfregie en eigen kracht van mensen. We vinden het heel belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij. Onze aanpak richt zich steeds weer op het aanboren van talent, vergroten van zelfstandigheid én op samenwerken met het sociale netwerk van deelnemers.

Integraal

180 richt zich met haar interventies op veel meer dan één of twee leefdomeinen; we hanteren een holistische visie. Een aanpak die werkt voor een lange periode integreert werk, opleiding, wonen, financiën, hulpverlening, sociaal netwerk en gezondheid.

Arbeidstoeleiding met Work-Wise

Trainingen voor uw professionals

Positief en veilig op school met TOPs!

Meer interventies en trainingen

De Nieuwe Toekomst

Trainingen voor uw professionals

Methodiekontwikkeling

Everybody Work

Ruim 20 jaar ervaring

Wetenschap­pelijke basis

Internatio­na­le projecten

Dienstverlening vanuit expertise en ervaring

Wij staan u bij met raad en daad!

Irma van der Veen

Irma van der Veen

Directeur

T: 06 55 71 47 53

Lotte van Veenendaal

Lotte van Veenendaal

Medewerker office en communicatie

T: 088 8800 300

Anna Hulsebosch

Anna Hulsebosch

Programmacoördinator

T: 06 23 62 38 96

Lise Groen

Lise Groen

Medewerker kwaliteit en methodiekontwikkeling

T: 06 42 71 29 03

  • mail-lise
Arjo Haasnoot

Arjo Haasnoot

Coach en opleider

T: 06 23 62 38 71

Monique Beute

Monique Beute

Projectleider

T: 06 82 54 28 80

We verbinden de werkvelden onderwijs, zorg, arbeid en justitie.

Onze samenwerkingspartners

Onze opdrachtgevers