088-8800300 info@180.nl

Iedereen heeft recht op nieuwe kansen en een positieve draai, zo ook kwetsbare jongeren, forensische jeugd en (jong) volwassenen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij. Bij Stichting 180 geloven we in maatwerk en het versterken van het doenvermogen en de eigen regievoering van mensen.

Lees meer

Arbeidstoeleiding met Work-Wise

Trainingen voor uw professionals

Positief en veilig op school met TOPs!

Meer interventies en trainingen

Evidence- en practice based

Stichting 180 ontwikkelt evidence- en practice based interventies, programma’s en trainingen.
We ontwikkelen onze interventies in de praktijk.
In samenspraak met deelnemers en professionals houden we onze programma’s up-to-date.

Zelfregie en eigen kracht

Onze methodes vergroten de zelfregie en eigen kracht van mensen. We vinden het heel belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij. Onze aanpak richt zich steeds weer op het aanboren van talent, vergroten van zelfstandigheid én op samenwerken met het sociale netwerk van deelnemers.

Integraal

180 richt zich met haar interventies niet op één of twee leefgebieden; we hanteren een holistische visie. Leefgebieden zijn integraal met elkaar verbonden. Een aanpak die werkt voor een lange periode integreert werk, opleiding, wonen, schuldenproblematiek, hulpverlening en sociaal netwerk.

Dienstverlening vanuit expertise en ervaring

Onze samenwerkingspartners

Ruim 20 jaar ervaring

Wetenschap­pelijke basis

Internationale projecten

Nieuws

Wij staan u bij met raad en daad!

Irma van der Veen

Irma van der Veen

Directeur

T: 06 55 71 47 53

Anna Hulsebosch

Anna Hulsebosch

Programmacoördinator

T: 06 23 62 38 96

Arjo Haasnoot

Arjo Haasnoot

Coach en opleider

T: 06 23 62 38 71

Monique Beute

Monique Beute

Projectleider

T: 06 82 54 28 80

We verbinden de werkvelden onderwijs, zorg, arbeid en justitie.

Onze opdrachtgevers