088-8800300 info@180.nl

Stichting 180 zet zich in voor de participatie van mensen in een kwetsbare positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Op basis van maatwerk werken wij aan het versterken van de eigen kracht en zelfregie van jongeren en (jong)volwassenen. Dat doen wij door allianties te vormen en door het ontwikkelen, implementeren en verspreiden van practice- en evidence based programma’s.

Lees meer
over onze
Visie & Missie

Evidence- en practice based

Stichting 180 ontwikkelt evidence- en practice based interventies, programma’s en trainingen.
We ontwikkelen onze interventies in de praktijk.
In samenspraak met deelnemers en professionals houden we onze programma’s up-to-date.

Zelfregie en eigen kracht

Onze methodes vergroten de zelfregie en eigen kracht van mensen. We vinden het heel belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze maatschappij. Onze aanpak richt zich steeds weer op het aanboren van talent, vergroten van zelfstandigheid én op samenwerken met het sociale netwerk van deelnemers.

Integraal

180 richt zich met haar interventies op veel meer dan één of twee leefdomeinen; we hanteren een holistische visie. Een aanpak die werkt voor een lange periode integreert werk, opleiding, wonen, financiën, hulpverlening, sociaal netwerk en gezondheid.

Arbeidstoeleiding met Work-Wise

Trainingen voor uw professionals

Positief en veilig op school met TOPs!

Meer interventies en trainingen

De Nieuwe Toekomst

Trainingen voor uw professionals

Methodiekontwikkeling

Europese samenwerking

Dienstverlening vanuit expertise en ervaring

Wij staan u bij met raad en daad!

Irma van der Veen

Irma van der Veen

Directeur

T: 06 55 71 47 53

Lotte van Veenendaal

Lotte van Veenendaal

Medewerker office en communicatie

T: 088 8800 300

Anna Hulsebosch

Anna Hulsebosch

Programmacoördinator

T: 06 23 62 38 96

Lise Groen

Lise Groen

Medewerker kwaliteit en methodiekontwikkeling

T: 06 42 71 29 03

  • mail-lise
Arjo Haasnoot

Arjo Haasnoot

Coach en opleider

T: 06 23 62 38 71

Monique Beute

Monique Beute

Projectleider

T: 06 82 54 28 80

We verbinden de werkvelden onderwijs, zorg, arbeid en justitie.

Een greep uit onze samenwerkingspartners