088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

De Nieuwe Toekomst

geborgd bij Stichting 180

Elk jaar opnieuw zijn veel vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld. De aanpak De Nieuwe Toekomst richt zich op deze kwetsbare groep. De interventie De Nieuwe Toekomst levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld en het realiseren van economische onafhankelijkheid; een beschermende factor voor afname van huiselijk geweld.

De succesvolle re-integratie interventie De Nieuwe Toekomst wisselt van eigenaar en wordt stevig geborgd bij stichting 180. Tijdens een feestelijke online-event op 18 januari om 14:00 uur dragen de ontwikkelaars, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en Valente, het stokje over.

ONLINE EVENT

De Nieuwe Toekomst geborgd bij Stichting 180

18 januari 2021 van 14:00 – 15:00 uur.

Deelnemen? Meld je dan aan via moniquebeute@180.nl

Methodiek in een notendop

De Nieuwe Toekomst is een effectief bewezen, gendersensitieve aanpak en richt zich op vrouwen met huiselijk geweldervaringen. Om de deelnemers te ondersteunen bij het bepalen van participatiedoelen nemen ze deel aan een training van tien bijeenkomsten. Onder begeleiding van een professionele trainster en met onderlinge steun in een groep van gemiddeld 8 deelneemsters, ontwikkelen zij een toekomstperspectief dat bij hen past. Daarbij krijgen ze negen maanden steun van een vrijwillige persoonlijke coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun doelen. De coach blijft negen maanden actief met hen. Er is divers materiaal beschikbaar, met onder meer een uitgebreid handboek. De resultaten worden gemonitord. Doel is groei van minimaal 1 trede op de Zelfstandigheid-Matrix (ZRM).

Ambities voor De Nieuwe Toekomst

In diverse centrumgemeenten wordt De Nieuwe Toekomst al uitgevoerd, te weten Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden, Amersfoort, Goes en Leiden.
Samen met lokale uitvoerders en met subsidie van het Oranje Fonds heeft 180 de ambitie de interventie verder te verspreiden en borgen in een aantal centrumgemeenten van Nederland. Er ligt een stevig toekomstplan op tafel dat vanaf 2021 wordt uitgerold.

Erkende interventie

De interventie De Nieuwe Toekomst is erkend als ‘Goed onderbouwd’ door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en veiligheid en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Meer weten over De Nieuwe Toekomst?
Bel Monique: 06- 82 54 28 80

Meer weten?

Bel Monique: 06-82542880