088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven!

De Nieuwe Toekomst

Elk jaar opnieuw zijn veel mensen (vrouwen, mannen, kinderen) slachtoffer van huiselijk geweld. De interventie De Nieuwe Toekomst is de enige training in Nederland specifiek voor vrouwen met huiselijk geweldervaringen met betrekking tot participatie en toeleiding naar een passende baan. De Nieuwe Toekomst levert een bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld én zet in op economische zelfstandigheid. Tijdens de training verschuift de focus van de persoon naar de positie van de deelneemster in de samenleving. Zo wordt een brug geslagen tussen de werkdomeinen hulpverlening en re-integratie. De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Stichting 180 is de landelijke coördinator van deze aanpak.

DE NIEUWE TOEKOMST

Elke stap in de richting van economische zelfstandigheid telt!

De Nieuwe Toekomst: waarom?

Vrouwen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Vrouwen die al eens slachtoffer zijn geweest, lopen een extra groot risico. Het is dus van belang dat preventie van huiselijk geweld genderspecifiek is, gericht op de doelgroep van De Nieuwe Toekomst. De Nieuwe Toekomst richt zich op het verbreken van de stilte en het isolement en het wegnemen van schaamte. Precies daarom is deze interventie uniek. Vrouwen met huiselijk geweldervaringen komen niet snel naar een gemeentelijk arbeidstraject toe of ze komen wel, maar houden zich er stil en haken af. De peer-support waarop De Nieuwe Toekomst gestoeld is trekt hen over de streep.  Na deelname aan De Nieuwe Toekomst zijn deelneemsters in staat om controle te nemen over hun eigen leven en hebben zij perspectief op economische zelfstandigheid of ze hebben zelfs al een baan.

Op lokaal niveau kan De Nieuwe Toekomst worden opgezet vanuit re-integratiedoeleinden, maar het kan ook een aanbod zijn van een vrouwenorganisatie. In de praktijk is de gemeente altijd (mede)financier en participant in de aanlevering van deelneemsters. Het best kan De Nieuwe Toekomst worden aangeboden in de vorm van een samenwerkingsverband tussen hulpverlening en re-integratie.

Aanpak

Deelnemers starten in een groep van 8-10 deelneemsters en doorlopen een aantal groepsbijeenkomsten. Daarnaast krijgen ze negen maanden steun van een vrijwillige coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun doelen die vooraf zijn vastgesteld. De interventie streeft naar economische zelfstandigheid, maar elke stap in die richting telt! Er is divers materiaal beschikbaar, met onder meer een handboek voor trainers en coördinatoren en een deelnemerswerkboek. De begin- en eindresultaten worden gemonitord op de Zelfstandigheid-Matrix (ZRM).

Inhoud van de bijeenkomsten

 1. Kennismaking en introductie
 2. Krachten en uitdagingen
 3. Mijn ervaring en basisvaardigheden
 4. Mijn kwaliteiten
 5. Matching met coach
 6. Welke baan past bij mij?
 7. Uitdagingen aanpakken
 8. Mijn netwerk
 9. Sollicitatiebrief en CV
 10. Solliciteren
 11. Afronding en certificatie
 12. Twee terugkombijeenkomsten

Ambities

In meerdere centrumgemeenten wordt De Nieuwe Toekomst al uitgevoerd, te weten Rotterdam, Leeuwarden, Leiden, Zwolle, Almere, Apeldoorn en Utrecht.

Met subsidie van het Oranje Fonds en het ING Nederland Fonds heeft 180 de mogelijkheid de interventie duurzaam te borgen in gemeenten. Gemeenten die De Nieuwe Toekomst willen aanbieden kunnen met hulp van het Oranje Fonds en het ING Nederland Fonds rekenen op een financiële bijdrage  in de opstartfase.

Bij interesse voor het opzetten van De Nieuwe Toekomst in uw gemeente kunt u zich wenden tot Monique Beute (06-82542880) of Irma van der Veen (06-55714753).

Landelijke coördinatietaken

Naast bovengenoemde ambities heeft Stichting 180 de volgende taken:

 • het organiseren van deskundigheidsbevordering voor trainers en trainers in spe
 • het organiseren van leerkringen voor lokale projectcoördinatoren en trainers
 • het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit en borging van de methodiek
 • (mogelijk) het organiseren van een landelijke trainerspool
 • het verzorgen van de landelijke communicatie
 • het erkend houden van de interventie

Erkende interventie

De interventie De Nieuwe Toekomst is vanaf juni 2023 opnieuw erkend als ‘Goed onderbouwd’ door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en veiligheid en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie. 

Lees hier de folder van
De Nieuwe Toekomst

Infographic downloaden?