088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

De Nieuwe Toekomst

Elk jaar opnieuw zijn veel vrouwen slachtoffer van (ernstig) huiselijk geweld. De interventie De Nieuwe Toekomst is de enige in Nederland die zicht richt op vrouwen met huiselijk geweldservaringen (en hun kinderen). De Nieuwe Toekomst levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van herhaling van huiselijk geweld en realiseert participatie en economische onafhankelijkheid; een beschermende factor voor afname van huiselijk geweld. De Nieuwe Toekomst is ontwikkeld door de Nederlandse Vrouwen Raad en Valente. Sinds januari 2021 is Stichting 180 de landelijke coördinator van deze aanpak.

DE NIEUWE TOEKOMST

Elke stap in de richting van economische zelfstandigheid telt!

Methodiek De Nieuwe Toekomst

Vrouwen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Vrouwen die al eens slachtoffer zijn geweest, lopen een extra groot risico. Het is dus van belang dat preventie van huiselijk geweld gendergericht is, specifiek op risicogroepen zoals de doelgroep vrouwen van De Nieuwe Toekomst. De Nieuwe Toekomst is niet genderneutraal, richt zich op het verbreken van de stilte en het isolement en het wegnemen van schaamte. Precies daarom is deze interventie uniek. Vrouwen met huiselijk geweldservaringen komen niet naar een algemeen gemeentelijk arbeidstraject toe of ze komen wel, maar houden zich er stil en haken snel af. Voor hen is De Nieuwe Toekomst een uitkomst!. Bovendien is De Nieuwe Toekomst een effectief gebleken methode en resultaatgericht.

Op lokaal niveau kan De Nieuwe Toekomst worden opgezet vanuit participatiedoeleinden, maar het kan ook een aanbod zijn van zorg- & welzijnsorganisaties. In de praktijk is de gemeente altijd (mede)financier en participant in de aanlevering van deelneemsters aan de training. Maar ook de Vrouwenopvang, welzijnsorganisatie of andere vrouwenorganisatie kunnen initiatiefnemer(s) zijn. Vaak wordt de interventie door partijen samen aangeboden.

Deelnemers starten in een groep van 8-12 deelneemsters en doorlopen tien bijeenkomsten.  Onder begeleiding van een professionele trainster en met onderlinge steun van de groep ontwikkelen zij een toekomstperspectief dat bij hen past. Daarbij krijgen ze negen maanden steun van een vrijwillige persoonlijke coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun participatiedoelen die vooraf zijn vastgesteld. De interventie streeft naar economische zelfstandigheid, maar elke stap in die richting telt! Er is divers materiaal beschikbaar, met onder meer een uitgebreid deelnemerswerkboek. De resultaten worden gemonitord. Doel is groei op een aantal leefdomeinen van de Zelfstandigheid-Matrix (ZRM).

Inhoud van de tien bijeenkomsten

 1. Kennismaking en introductie
 2. Talenten en kwaliteiten
 3. Ervaring benoemen
 4. Jezelf pitchen
 5. Doelen stellen
 6. Opruimen van hindernissen
 7. Netwerken
 8. Sollicitatiebrief en cv
 9. Netwerk- en sollicitatiegesprek
 10. Afronding en certificering

Ambities

In diverse centrumgemeenten wordt De Nieuwe Toekomst al uitgevoerd, te weten Amsterdam, Rotterdam, Leeuwarden en Leiden.
Samen met lokale uitvoerders en met subsidie van het Oranje Fonds en het ING Nederland Fonds heeft 180 de ambitie de interventie duurzaam te borgen in veel meer gemeenten. Onderzocht wordt of resultaatfinanciering tot de mogelijkheden behoort om de interventie duurzaam te financieren. Daarvoor brengen we de maatschappelijke waarde van de interventie in kaart en zetten deze om in een financiele waarde.

Bij interesse voor het opzetten van De Nieuwe Toekomst in uw gemeente kunt u zich wenden tot Monique Beute of Irma van der Veen.

Landelijke coördinatietaken

Naast bovengenoemde ambities heeft Stichting 180 de volgende taken:

 • het organiseren van deskundigheidsbevordering voor trainers en trainers in spe
 • het organiseren van leerkringen voor lokale projectcoördinatoren en trainers
 • het onderhouden en verbeteren van de kwaliteit en borging van de methodiek
 • (mogelijk) het organiseren van een landelijke trainerspool
 • het verzorgen van de landelijke communicatie
 • het erkend houden van de interventie na 2023

Erkende interventie

De interventie De Nieuwe Toekomst is erkend als ‘Goed onderbouwd’ door de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke Ondersteuning, participatie en veiligheid en opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Lees hier de folder van
De Nieuwe Toekomst

Meer weten?

Bel Monique: 06-82542880