088-8800300 info@180.nl

samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Missie en visie

 

Missie

Stichting 180 zet zich in voor de participatie van mensen met een kwetsbare positie in de maatschappij of op de arbeidsmarkt. Op basis van maatwerk werken wij aan het versterken van de eigen kracht en zelfregie van jongeren en (jong)volwassenen. Dat doen wij door allianties te vormen en door het ontwikkelen, implementeren en verspreiden van practice- en evidence based programma’s.

Visie

Wij vinden het belangrijk om sterk verbonden te blijven met de doelgroep. Zij zijn dé schakel die zorgt voor het up to date houden van onze programma’s. Ons doel is om het bereik van onze programma’s te vergroten, zodat een zo groot mogelijke doelgroep kan profiteren van de interventies die 180 heeft ontwikkeld. Wij verbinden de domeinen onderwijs, jeugdzorg, arbeid en justitie en delen onze kennis in landelijke en internationale samenwerkingsverbanden. Wij doen waar wij sterk in zijn samen met specialisten van onze ketenpartners.