088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

Missie en visie

 

Missie

Elk mens verdient een nieuwe kans. Daar staat Stichting 180 voor. We richten ons met interventies en trainingen op professionals die werken met kwetsbare jongeren, forensische jeugd en/of (jong)volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt. Soms werken we direct met de deelnemers. We geloven in maatwerk en het versterken van de eigen kracht van mensen. Daarom ontwikkelen we practice- en evidence based interventies die bijdragen aan het ondersteunen van mensen bij zelfredzaamheid en participatie. Vanuit eigen kracht en met inzet van het sociale netwerk.

Visie

De kans op een succesvol, zelfstandig bestaan voor kwetsbare jongeren en volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt is klein. Ondanks een veelheid aan instanties en instellingen is hun positie in de samenleving zwak. 180 is ervan overtuigd dat we meer resultaten boeken wanneer actief wordt samengewerkt. Meer ‘out of the box-denken’, meer aansluiten bij de leef- en denkwereld van de doelgroep, oplossingen creëren samen met ketenpartners! Dat zal zeker leiden tot meer participatie van degenen die nu aan de zijlijn staan.