088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

Missie en visie

 

Missie

Iedereen heeft recht op nieuwe kansen en een positieve draai, zo ook kwetsbare jongeren, forensische jeugd en (jong)volwassenen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij. Bij stichting 180 geloven we in maatwerk en het versterken van het doenvermogen en de regievoering van mensen. Wij ontwikkelen practice en evidence based programma’s die bijdragen aan het integraal ondersteunen van mensen bij zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, vanuit eigen kracht en met inzet van hun omgeving.

Visie

Wij vinden het belangrijk om sterk verbonden te blijven met de doelgroep. Zij zijn dé schakel die zorgt voor het up to date houden van onze programma’s. Ons doel is om het bereik van onze programma’s te vergroten, zodat een zo groot mogelijke doelgroep kan profiteren van de interventies die 180 heeft ontwikkeld. Wij verbinden de domeinen onderwijs, jeugdzorg, arbeid en justitie en delen onze kennis in landelijke en internationale samenwerkingsverbanden. Wij doen waar wij sterk in zijn samen met specialisten van onze ketenpartners.