088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Elk mens verdient een nieuwe kans

Aan de Slag

Gemeente, Jeugdzorg, Onderwijs

Aan de Slag is bestemd voor jongeren van 12-23 jaar. Het is bedoeld voor deelnemers met problemen inzake het afronden van hun opleiding en/of het vinden of houden van werk. De deelnemers leren nieuwe vaardigheden. Het sociale netwerk wordt expliciet betrokken bij de begeleiding.

Over het programma

Aan de Slag is een programma dat uitermate geschikt is voor multi-problem jongeren of jong-volwassenen die begeleiding nodig hebben en (nog) niet zelfstandig hun weg kunnen vinden naar opleiding of werk. Het programma richt zich naast werk op de leefdomeinen wonen, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding, want deze leefdomeinen zijn van cruciaal belang bij het vinden en houden van werk en het afmaken van een opleiding.

Maatwerk en persoonlijke begeleiding

De kracht van Aan de Slag is een combinatie van maatwerk voor elke deelnemer en een intensieve, persoonlijke begeleiding met specifieke interventies.

Op basis van een analyse wordt een persoonlijk trajectplan opgesteld waarin haalbare doelen en leerstijl worden meegenomen. De begeleiding richt zich op het versterken van de eigen regie van de deelnemers. De trajectbegeleider begeleidt niet alleen de deelnemer, maar is ook het aanspreekpunt voor opleiders, werkgever(s), hulpverleners en andere betrokkenen. Bij het ontbreken van regievoering neemt de trajectbegeleider van Aan de Slag die rol op zich.

Het programma wordt uitgevoerd door gecertificeerde begeleiders en is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies.

“Werken met een acteur is spannend, maar wel zinvol!”

Medewerker Ottho Gerhard Heldringstichting

Erkende interventie

De erkenningscommissie heeft de interventie Aan de Slag als ‘goed onderbouwd’ beoordeeld met als onderbouwing: ‘Aan de Slag is een systematisch opgezette en onderbouwde interventie die van belang is voor deelnemers die problemen hebben met het vinden en houden van werk of opleiding.’

Opleiding voor professionals

De opleiding tot trajectbegeleider is een opleiding op HBO-niveau. De organisatie die Aan de Slag aanbiedt, dient een gebruikersovereenkomst met Stichting 180 te hebben.

De opleiding bestaat uit de modules:

  • Diagnose en planvorming
  • Motiverende gespreksvoering
  • Cognitieve interventies
  • Gedragsinterventies
  • Werken in de sociale context
  • Opleiding/Werk vinden

Het standaard opleidingsprogramma omvat 14 dagdelen. De opleiding Aan de Slag is door Stichting 180 ter accreditatie voorgelegd aan de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Informatie

Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van Aan de Slag, neem dan contact op met Monique Beute van Stichting 180 (landelijk coördinator) via moniquebeute@180.nl of 06 – 82 54 28 80

Meer info?

Offerte op maat?

Of bel Monique: 06-82542880