088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Aan de Slag

Gemeente, Jeugdzorg, Onderwijs

Aan de Slag is voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar. Het is bedoeld voor jongeren met aantoonbare competentietekorten op het terrein van opleiding of werk. De deelnemers leren nieuwe vaardigheden om hun opleiding te hervatten en af te maken of om werk te vinden en houden. Het sociale netwerk wordt versterkt en ondersteunt zo mede de gang naar school of werk.

Over het programma en de aanpak

Aan de Slag is een programma dat uitermate geschikt is voor multiproblem jongeren of jong-volwassenen die begeleiding nodig hebben en (nog) niet zelfstandig hun weg kunnen vinden naar opleiding of werk. Het programma richt zich naast opleiding en werk op de leefdomeinen wonen, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding, want een integrale benadering is van cruciaal belang bij het vinden en houden van werk en het afmaken van een opleiding. De aanpak bestaat uit drie fasen (plan maken, plan uitvoeren en nazorg) en duurt minimaal 40 weken (basisvariant), maximaal 58 weken (plusvariant).

Maatwerk en persoonlijke begeleiding

De kracht van Aan de Slag is een combinatie van maatwerk voor elke deelnemer en een intensieve, persoonlijke begeleiding met specifieke gedragsinterventies.

Op basis van een analyse wordt een persoonlijk trajectplan opgesteld waarin haalbare doelen en leerstijl worden meegenomen. De begeleiding richt zich op het versterken van de eigen regie van de deelnemers. De trajectbegeleider begeleidt niet alleen de deelnemer, maar is ook het aanspreekpunt voor opleiders, werkgever(s), hulpverleners en andere betrokkenen. Bij het ontbreken van regievoering neemt de trajectbegeleider van Aan de Slag die rol op zich.

Het programma wordt uitgevoerd door gecertificeerde begeleiders en is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies.

“De trainers van 180 zijn erg competent, dagen de groep uit en creëren op deze manier een
positieve werksfeer. Ik ben erg tevreden hierover.“

Ambulant begeleider Xonar

Erkende interventie

De erkenningscommissie heeft de interventie Aan de Slag als ‘goed onderbouwd’ beoordeeld met als onderbouwing: ‘Aan de Slag is een systematisch opgezette en onderbouwde interventie die van belang is voor deelnemers die problemen hebben met het vinden en houden van werk of opleiding.’

Opleiding voor professionals

De opleiding tot individueel trajectbegeleider Aan de Slag is een opleiding op HBO-niveau. Daarnaast wordt een interventiecoach (HBO-niveau) Aan de Slag opgeleid die de trajectbegeleiders ondersteunt en de kwaliteit van de uitvoering controleert. De organisatie die Aan de Slag aanbiedt, dient een gebruikersovereenkomst met Stichting 180 te hebben.

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

  • Inleiding Aan de Slag, methodiek en systematisch werken en planvorming (2 dagdelen)
  • Werken in de Sociale Context (2 dagdelen)
  • Cognitieve- en gedragsinterventies (2 dagdelen)
  • Motiverende gespreksvoering (4 dagdelen)
  • Werkgeversbenadering (2 dagdelen facultatief)
  • Planvorming en kwaliteitsbewaking (2 dagdelen)

Het standaard opleidingsprogramma omvat 12 tot 14 dagdelen. De opleiding Aan de Slag is door Stichting 180 ter accreditatie voorgelegd aan de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Informatie

Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van Aan de Slag, neem dan contact op met Monique Beute van Stichting 180 (landelijk coördinator) via moniquebeute@180.nl of 06 – 82 54 28 80

Op maat?

Mail ons

Of bel Monique:
06-82542880