088-8800300 info@180.nl

De Nieuwe Toekomst: meetbaar effectief voor vrouwen met huiselijk geweldervaringen

De Nieuwe Toekomst is de enige training in Nederland voor vrouwen met ervaringen van huiselijk geweld gericht op participatie en werk. Het programma helpt herhaling van geweld te voorkomen en stimuleert economische zelfstandigheid door de focus te verleggen van de persoon naar hun positie in de samenleving. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt onder meer dat 87% van de deelneemsters stijgt op de Zelfredzaamheid-Matrix, en dat elke gesubsidieerde euro € 1,84 tot €2,42 oplevert.

Vrouwen met huiselijk geweldervaringen komen niet snel naar een gemeentelijk arbeidstraject toe of ze komen wel, maar houden zich er stil en haken af. De peer-support waarop De Nieuwe Toekomst gestoeld is trekt hen over de streep. Na deelname aan De Nieuwe Toekomst zijn deelneemsters in staat om controle te nemen over hun eigen leven en hebben zij perspectief op economische zelfstandigheid of ze hebben zelfs al een baan.

Deelneemster Natasja: “In het verleden ben je klein gemaakt. Met de Nieuwe Toekomst leer je wat je wél kunt en hoe je daar kunt komen. Je ziet mensen groeien.”

Naar het hele interview met Natasja > https://valente.nl/nieuws/re-integratie-na-huiselijk-geweld-het-negatieve-kan-positief-worden-door-je-eigen-kracht/

Effect Nieuwe Toekomst meetbaar

Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd onder begeleiding van Social Finance NL blijkt onder meer dat 87% van de deelneemsters stijgt op de Zelfredzaamheid-Matrix. Een gemeente die in De Nieuwe Toekomst investeert, boekt vanaf de eerste groep al winst. Elke gesubsidieerde euro levert € 1,84 op. Vanaf de tweede groep levert elke euro € 2,42 op. De vrouwen die hebben deelgenomen aan de Nieuwe Toekomst maken een enorme sprong in het krijgen van eigenwaarde en zelfstandigheid. 33% start met een opleiding, 34% vindt een baan en 87% weet beter wat de volgende stap richting economische zelfstandigheid moet zijn.

Huiselijk geweld en zelfstandigheid

Jaarlijks zijn in Nederland 15.200 vrouwen slachtoffer van geweld dat gepleegd wordt door een partner of een ex-partner. Dat geweld, vaak in bijzijn van kinderen, komt maandelijks, wekelijks of dagelijks voor. Economische zelfstandigheid kan helpen bij het doorbreken van de spiraal van geweld. De interventie De Nieuwe Toekomst is de enige interventie in Nederland specifiek voor vrouwen met huiselijk geweldervaringen. De interventie is een combinatie van groepstraining met deelgenoten en individuele begeleiding van 9 maanden door een vrouwelijke vrijwillige coach.

Meer informatie

Stichting 180, landelijk coördinatiepunt, gaat deze aanpak breed verspreiden in zoveel mogelijk gemeenten. Stichting 180 helpt geïnteresseerde initiatiefnemers (bijvoorbeeld werkzaam in de Vrouwenopvang, een trainingscentrum of bij de gemeente afdeling Werk en Inkomen/Zorg en Welzijn) met het opstarten van de eerste groepen. Meer informatie en contact via https://180.nl/interventie-de-nieuwe-toekomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tot nu toe bn partijen hebben de diverse onderdelen waaruit de interventie zou moeten bestaan globaal uitgedacht. De slag die nu gemaakt wordt is het verder uitwerken van de aanpak (inclusief de theoretische onderbouwing daarvan), het uitvoeren van een procesevaluatie en het voorleggen van het resultaat hiervan aan de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Hiervoor heeft de opdrachtgever (het Landelijk Parket van het OM) Stichting 180 als meest geschikte kandidaat gekozen. We zijn er