088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Een Solide Basis voor de Toekomst

Jeugdzorg, Justitie, Onderwijs

Een Solide Basis voor de Toekomst is een groepstraining voor meiden vanaf 14 jaar met tekorten in het gevoel van eigenwaarde en sociale competenties De interventie verbetert het gevoel van eigenwaarde en sociale competenties, waardoor meiden weerbaar worden en de regie over hun eigen leven gaan voeren. Het risico op problemen met ‘loverboys’, seksueel risicogedrag, ongewenste zwangerschap, foute relaties en een gebrekkige sociale positie nemen af.

Over het programma

De interventie bestaat uit drie modules: Ik en mezelf, Ik en relaties, Ik en de maatschappij.
Elke module bestaat uit 12 bijeenkomsten van elk 2 uur. Bij alle drie de modules wordt gewerkt aan cognities en vaardigheden. De meiden worden gestimuleerd om de nieuwe cognities en competenties op verschillende leefgebieden toe te passen.

In de eerste module (Ik en mezelf) wordt dicht bij de zelfbeleving van de meisjes gebleven en staan de zelfcognities en eigen kwaliteiten centraal. Het gaat daarbij om zichzelf, het gezin waar ze uitkomen, het eigen lichaam, eigen uiterlijk, eigen gezondheid, het vrouw zijn en om eigen kwaliteiten.
In de tweede module (Ik en relaties) worden nieuwe cognities en competenties in verband gebracht met de rollen die het meisje inneemt in haar directe relaties. Het gaat dan om de rol van het meisje als dochter, als vriendin, als partner en als (potentiële) moeder. Gedrag staat centraal: leren om zelfsturend en weerbaar in deze rollen te zijn.

In de derde module (Ik en de maatschappij) staan de sociale redzaamheid en weerbaarheid van het meisje in de maatschappij centraal. Het meisje leert om te gaan met meer formele rollen en zichzelf kunnen handhaven als lid van de maatschappij: wat voor werk wil je (later) doen, hoe ga je om met lastige situaties op school en werk, en hoe ga je om met tegenslagen, onheuse bejegening en discriminatie?

Opleiding voor professionals

Om de interventie te kunnen geven, volgen deelnemers een op maat opleiding. De opleiding is toegankelijk voor medewerkers in het voortgezet (speciaal) onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, jeugdzorg, jeugdhulpverlening, en justitiële jeugdinrichtingen die werken met kwetsbare meiden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Hulsebosch (landelijk programmacoördinator)van Stichting 180 via annahulsebosch@180.nl of 06 – 23 62 38 96

Op maat?

Mail ons

Of bel Anna:
06-23623896