088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Europese samenwerking

We werken samen met organisaties in Europa. Want wat er in de landen om ons heen gebeurt kan van waardevolle betekenis zijn voor Nederlandse organisaties. Andersom hebben wij met onze ervaring en interventies organisaties in Europa veel te bieden.

Turning Blue

Vanaf eind 2023 werkt 180 met negen partners uit vijf Europese landen samen in Turning Blue. Doel is het creëren van nieuwe samenwerking tussen werkgevers in de maritieme sector, jeugdinstellingen en het onderwijs. Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, soms in conflict met de wet, krijgen een training over de Blauwe Economie aangeboden en worden in contact gebracht met bedrijven die deze jongeren een nieuw kans willen bieden. Turning Blue wil recidive verminderen en de kansen voor jongeren op duurzame werkgelegenheid verbeteren. Het Europese samenwerkingsproject wordt mede gesubsidieerd door de Europese Unie en loopt tot augustus 2026. 

Turning Blue heeft een eigen website: www.turning-blue.org. Voor meer informatie neem contact op met Monique Beute van Stichting 180 via moniquebeute@180.nl of 06-82 54 2880.

Triangle

Sinds 2021 participeert 180 in Triangle, een eveneens door Erasmus+ gesubsidieerd project. In Triangle werken 9 organisaties uit 3 landen gedurende de periode november 2021 t/m oktober 2024 samen rondom het ontwikkelen van een digitaal platform waar gedetineerde jongeren hun formele en niet-formele leervaardigheden in een beveiligde internetomgeving kunnen ontwikkelen. De jongeren werken aan het versterken van 21e-eeuwse vaardigheden. Stichting 180 is verantwoordelijk voor het uitwerken van de assessment modules van Triangle.

Wilt u meer informatie over Triangle? Neem dan contact op met Monique Beute van Stichting 180 via moniquebeute@180.nl of 06 – 82 54 2880.

Meer info over Turning Blue?

Bel Monique:
06-82542880

Meer info over Triangle?

Bel Monique:
06-82542880