088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

Internationale samenwerking

Door onze focus op maatschappelijke ontwikkelingen zijn we in staat in te springen op actuele vraagstukken en zoeken we nieuwe oplossingen. Dat doen we zowel binnen als buiten onze eigen grenzen. Want wat er in de landen om ons heen gebeurt kan van waardevolle betekenis zijn voor Nederlandse organisaties. Andersom hebben wij met onze ervaring en bewezen producten organisaties in andere landen veel te bieden.

TOPs! Karibe

Zo leiden trainers van Stichting 180 vanaf 2015 op Curaçao professionals op die met risicojongeren en gedetineerde (jong)volwassen werken. Wij bieden daar diverse opleidingen aan onder de naam TOPs! Karibe. Inmiddels zijn ruim 900 professionals en vrijwilligers opgeleid. Onze opleiders keren jaarlijks terug voor verdieping, uitbreiding en intervisie.’

Radicalisering onder jongeren

In 2017-2018 namen we deel aan het Europees onderzoek ‘Preventie van Radicalisering in Jeugddetentie’. Eind 2018 is dit Europees project afgerond. We delen de belangrijkste bevindingen met onze netwerkpartners en onderzoeken de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een de-radicaliseringsprogramma.

VOICE

Sinds 2021 participeert 180 in VOICE, een door Erasmus+ gesubsidieerd project. In VOICE werken 9 organisaties uit 7 Europese landen samen rondom het thema ‘jongerenparticipatie’. Doel van het project is empowerment en het vergroten van betrokkenheid van gedetineerde jongeren bij het EU-beleid. In de periode mei 2021 t/m april 2023 worden hiertoe uiteenlopende projectactiviteiten uitgevoerd, waaronder het uitvoeren van dialoogbijeenkomsten met jongeren. Stichting 180 is verantwoordelijk voor de werkstroom rondom kwaliteit, evaluatie en duurzaamheid.

VOICE heeft haar eigen website en Facebook , Instagram, Twitter en LinkedIn pagina. Neem er eens een kijkje voor de laatste updates!

Wilt u meer informatie over VOICE? Neem dan contact op met Anna Hulsebosch van Stichting 180 via annahulsebosch@180.nl of 06 – 23 62 38 96

Triangle

Sinds 2021 participeert 180 in Triangle, een eveneens door Erasmus+ gesubsidieerd project. In Triangle werken 9 organisaties uit 3 landen gedurende de periode november 2021 t/m oktober 2024 samen rondom het ontwikkelen van een digitaal platform waar gedetineerde jongeren hun formele en niet-formele leervaardigheden in een beveiligde internetomgeving kunnen ontwikkelen. De jongeren kunnen een digitaal portfolio opbouwen en werken aan het versterken van 21e-eeuwse vaardigheden. Stichting 180 is verantwoordelijk voor het uitwerken van de contouren van de methodische aanpak van het ‘les’ aanbod.

Wilt u meer informatie over Triangle? Neem dan contact op met Irma van der Veen van Stichting 180 via irmavanderveen@180.nl of 06 – 55 71 47 53

Meer info over TOPs! Karibe?

Bel Irma:
06-55714753

Meer info over radicalisering onder jongeren?

Bel Anna:
06-23623896