088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Elk mens verdient een nieuwe kans

Internationale samenwerking

Door onze focus op maatschappelijke ontwikkelingen zijn we in staat in te springen op actuele vraagstukken en zoeken we nieuwe oplossingen. Dat doen we zowel binnen als buiten onze eigen grenzen. Want wat er in de landen om ons heen gebeurt kan van waardevolle betekenis zijn voor Nederlandse organisaties. Andersom hebben wij met onze ervaring en bewezen producten organisaties in andere landen veel te bieden.

Tops! Karibe

Zo leiden trainers van Stichting 180 vanaf 2015 op Curaçao professionals op die met risicojongeren en gedetineerde (jong)volwassen werken. Wij bieden daar diverse opleidingen aan onder de naam TOPs! Karibe. Inmiddels zijn ruim 900 professionals en vrijwilligers opgeleid. Onze opleiders keren jaarlijks terug voor verdieping, uitbreiding en intervisie.’

Radicalisering onder jongeren

In 2017-2018 namen we deel aan het Europees onderzoek ‘Preventie van Radicalisering in Jeugddetentie’. Eind 2018 is dit Europees project afgerond. We delen de belangrijkste bevindingen met onze netwerkpartners en onderzoeken de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een de-radicaliseringsprogramma.

Meer info over TOPs! Karibe?

Bel Irma: 06-55714753

Meer info over radicalisering onder jongeren?

Bel Anna: 06-23623896