088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

Leren van Delict

Gemeente, Jeugdzorg, Justitie

Leren van Delict is een individuele training voor jongeren die een (gewelddadig) delict gepleegd hebben in een justitiële inrichting of Jeugdzorg (plus) instelling verblijven. Het doel is voorkomen dat jongeren opnieuw gewelddadige delicten plegen. De jongere leert alternatief gedrag en hoe hij nieuwe delicten kan voorkomen. De interventie richt zich op het aanleren van gedrags- en probleemoplossende vaardigheden en het ontwikkelen van een terugvalpreventieplan. Door middel van opfrissessies worden bijeenkomsten doelgericht herhaald tijdens kritieke overgangssituaties.

Over het programma

Leren van Delict is bestemd voor jongeren van 14-24 jaar die één of meer geweldsdelicten hebben gepleegd en in een jeugdinrichting verblijven. Het hoofddoel van Leren van Delict is voorkomen dat jongeren opnieuw gewelddadige delicten plegen. Subdoelen zijn: de jongere

  • Heeft inzicht in zijn eigen delictketen
  • Heeft minder irrationele gedachten, vijandige attributies en cognitieve vertekeningen
  • Neemt verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en de gevolgen daarvan
  • Beschikt over een breder scala van gedrags- en probleemoplossende vaardigheden

Leren van Delict is niet bestemd voor jongeren met een IQ lager dan 70, tenzij de jongere beschikt over een redelijk tot goed sociaal aanpassingsvermogen. Voor deze jongeren is de interventie aan te passen. Bij elke sessie worden suggesties gedaan voor aanpassingen ten behoeve van LVB-jongeren.

Jongeren maken gebruik van een werkboek met trainingsopdrachten. Hierin worden ook aantekeningen en afspraken bijgehouden.

“Zowel kennis als vaardigheden die duidelijk meerwaarde hebben in het werkveld.”

Medewerker Den Hey Acker

Opleiding voor professionals

Trainers moeten beschikken over een universitaire opleiding in de gedragswetenschappen en een aantal competenties (onder andere kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie). Ook dienen zij de SAVRY-, SAPROF- (Structured Asessment of Protective Factors for violence risk) UCL- en (binnen justitiële jeugdinrichtingen) de YOUTURN-training te hebben afgerond. Trainers volgen een vierdaagse opleiding. De deelnemers worden getraind in het doorvragen naar en uitdagen van cognities, het bespreken van de delictanalyse met de jongere en de ouders, het opstellen van een delictketen en een terugvalpreventieplan en het omgaan met weerstand van jongeren en cultuurverschillen. Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers een licentie met een geldigheidsduur van twee jaar.

Informatie

Voor informatie over Leren van Delict kunt u contact opnemen met Stichting 180 via info@180.nl

Op maat?

Mail ons

Of bel Anna: 06-23623896