088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Ruim 20 jaar ervaring

We kennen de doelgroep, de valkuilen én we weten wat werkt en wat niet

Onze ervaring in het ontwikkelen van methodes en het opleiden van professionals gaat terug tot 1998, toen we aan de wieg stonden van de programma’s Work-Wise en EQUIP. Al ruim 20 jaar bieden we advies aan (jeugdzorg)instellingen, scholen, justitie en gemeenten die te maken hebben met kwetsbare jongeren of (jong)volwassenen. Ons aanbod bestaat uit tools of interventies die u kunt inzetten om de kansen van risicojongeren, forensische jeugd of volwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Denk aan het succesvol doorlopen van een schoolcarrière, het voorkomen van recidive of begeleiding naar werk. We leveren maatwerk. Onze medewerkers zijn ervaren en bevlogen.

Verbindend en ‘out of the box’

Ondanks alle instanties, instellingen en interventies voor risicojongeren en volwassenen met gedragsproblemen is hun positie in de samenleving zwak. We zijn ervan overtuigd dat de werkvelden onderwijs, zorg, justitie en arbeid meer resultaat kunnen boeken wanneer actief, samen en ‘out of the box’ wordt ingezet op gedragsverandering. Wanneer gedacht wordt vanuit de doelgroep en oplossingen ‘door de keten heen’ gezocht worden is er nog ruimte voor betere resultaten. Stichting 180 zoekt en verbindt partijen en zorgt dat er een gezamenlijke focus is op het vergroten van de zelfredzaamheid van deelnemers.