088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

SAVRY

Justitie

De Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) is een risicotaxatie-instrument speciaal ontwikkeld om het geweldsrisico bij jongeren van 12 tot 18 jaar te kunnen bepalen. De SAVRY werkt volgens het gestructureerde, klinische oordeel en kan ingezet worden in de jeugdforensische praktijk. Om met het instrument te kunnen werken, volgen professionals een eendaagse opleiding.

Het instrument

SAVRY is bedoeld als hulpmiddel voor professionele beoordelaars bij het inschatten van en het doen van uitspraken over het geweldsrisico bij jongeren.

SAVRY kan worden ingezet in de jeugdforensische praktijk. Het instrument bevat dynamische factoren en kan daardoor ook gebruikt worden bij interventie- en behandelplanning en het bewaken van voortdurende vooruitgang. Dit kan het formuleren van klinische behandelingsplannen, voorwaarden van toezicht in de maatschappij, of planning van vrijlating/ontslag omvatten.

SAVRY is specifiek bedoeld voor adolescenten in de leeftijd van 12 tot18 jaar. Het instrument kan ook voorzichtig worden toegepast bij iets jongere of oudere jongeren. Bij meisjes levert de SAVRY vaker een vals positieve uitslag op (voorspelling van geweld dat niet optreedt). Daarom moet ook toepassing bij meisjes voorzichtig gebeuren.

“Door het volgen van deze training weet ik nu eindelijk hoe ik de SAVRY correct kan scoren.”

Medewerker Universiteit van Gent

Opleiding voor professionals

De eendaagse training ‘Risicotaxatie en risicohantering met behulp van de SAVRY’ is toegankelijk voor professionals met een afgeronde academische opleiding in een van de gedragswetenschappen (psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie).

Informatie

Bent u geïnteresseerd in de eendaagse SAVRY-training? Neem dan contact op met Anna Hulsebosch van Stichting 180 via annahulsebosch@180.nl of 06 – 23 62 38 96

Informatie
1-daagse SAVRY-training

Op maat?

Mail ons

Of bel Anna:
06-23623896