088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

SAVRY en SAPROF-YV

Justitie, Jeugdzorg

Het inschatten van het risico op toekomstig gewelddadig gedrag bij jongeren en jongvolwassenen is een essentieel onderdeel van het werk in de forensische jeugdzorg. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van instrumenten zoals de Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) en de Structured Assessment of Protective Factors for violence risk – Youth Version (SAPROF-YV). Om met de instrumenten te kunnen werken, volgen professionals een tweedaagse opleiding.

De instrumenten

De SAVRY is een risicotaxatie-instrument dat speciaal is ontwikkeld om het geweldsrisico bij adolescenten in te kunnen schatten. Het instrument is samengesteld uit 24 risicofactoren in drie risicodomeinen (Historisch, Sociaal/contextueel en Individueel) en zes beschermende factoren.

Om goed zicht te krijgen op de situatie van de jongere wordt elke risicofactor gescoord op een drie-puntsschaal (laag/matig/hoog) én voorzien van een korte motivatie voor de score. In aanvulling op de risicofactoren omvat het instrument ook zes beschermende factoren die gescoord worden als ‘aanwezig’ of ‘afwezig’ op basis van het afgelopen jaar. Ook hier wordt per factor een korte argumentatie gegeven.

Met de SAVRY wordt voor elke jongere een risico-inschatting gemaakt op basis van de risico- en beschermende factoren, maar het instrument is hoofdzakelijk risicogericht.

Door risicogerichte instrumenten zoals de SAVRY in combinatie te gebruiken met de SAPROF-YV, wordt een meer gebalanceerde risicotaxatie verkregen. De SAPROF-YV is speciaal ontwikkeld voor het gestructureerd inschatten van beschermende factoren voor gewelddadig gedrag bij jongeren en jongvolwassenen. De SAPROF-YV bestaat uit 16 beschermende factoren in vier schalen: Veerkracht, Motivationeel, Relationeel en Extern. Alle beschermende factoren van de SAPROF-YV zijn dynamisch en worden gescoord op een zeven-puntsschaal voor de komende periode. Ook hier wordt bij elke factor een argumentatie bij de toegekende score gegeven.

Op basis van de bevindingen uit de SAVRY en de SAPROF-YV tezamen worden goed onderbouwde eindconclusies getrokken over de hoogte van het risico en de meest waarschijnlijke risicoscenario’s. Dit biedt vervolgens input voor het opstellen van gepersonaliseerde interventieplannen.

De SAVRY en SAPROF-YV kunnen worden gebruikt om een evenwichtige beoordeling van toekomstig gewelddadig gedrag bij jongeren te bewerkstelligen binnen de risicotaxatie in de forensische jeugdzorg. Ook daarbuiten (algemene psychiatrie, reclassering, gevangeniswezen, verslavingszorg, speciaal onderwijs, etc.) kunnen deze instrumenten waardevolle handvatten bieden voor het in kaart brengen van aanwezige of te ontwikkelen risico- en beschermende factoren bij jongeren en jongvolwassenen.

“Door het volgen van deze training weet ik nu eindelijk hoe ik de SAVRY correct kan scoren.”

Medewerker Universiteit van Gent

Opleiding voor professionals

De tweedaagse training ‘In kaart brengen van risicofactoren en beschermende factoren met behulp van de SAVRY en de SAPROF- Youth Version’ is toegankelijk voor professionals met een (afgeronde) academische opleiding in één van de gedragswetenschappen (psychologie, (ortho)pedagogiek en psychiatrie) en voor professionals met een afgeronde HBO-opleiding (SPH, MW of een andere aanverwante studierichting).

Informatie

Bent u geïnteresseerd in de tweedaagse SAVRY-en SAPROF-YV-training? Neem dan contact op met Anna Hulsebosch van Stichting 180 via annahulsebosch@180.nl of 06 – 23 62 38 96

Informatie
2-daagse SAVRY- en SAPROF_YV-training

Op maat?

Mail ons

Of bel Anna:
06-23623896