088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Solid Base Studio

Click F1, Young in Prison en 180 bundelen krachten

Solid Base Studio is een actieve, creatieve en sterk inhoudelijke training voor jongeren in de forensische zorg. Voor de ontwikkeling van deze training hebben Click F1, Young in Prison en Stichting 180 de handen ineen geslagen. Deelnemers leren hun eigen verhaal en levensvisie vorm te geven op een creatieve manier, waarbij hun zelfbeeld wordt versterkt en hun motivatie om te veranderen wordt aangewakkerd.

De interventies en trainingen van Stichting 180 zijn goed doordacht, gestructureerd en met veel kennis opgezet, maar ze zijn ook praktisch en speels. Daarom kunnen we elkaar ook op uitvoerend niveau goed vinden.

Alice Erens, directeur Click F1

Een draai van 180 graden

Solid Base Studio draait om verandering. Het is een motivatietraject voor jongeren om een draai van 180 graden te kunnen maken. De deelnemers werken met creatieve hulpmiddelen onder begeleiding van deskundige trainers: rappers, (kick)boksers en trainers met ervaring op het gebied van gedragsverandering.

Een evidence-based trainingsprogramma

Interventies zijn nodig en belangrijk. Ze geven jongeren en hun begeleiders handvatten om te werken aan een terugkeer in de maatschappij, om na te denken over eigen waarden en keuzes. Handvatten om jongeren te laten nadenken over de stappen die ze kunnen nemen om aan de slag te gaan met deze waarden en keuzes.

Solid Base Studio bestaat uit het beste uit drie bestaande interventies en geeft er opnieuw betekenis aan. Doel is het ontwikkelen van een evidence-based trainingsprogramma voor jongeren in JJI’s gericht op het werken aan identiteitsvorming, het gevoel van eigenwaarde en het versterken van hun zelfbeeld. Hoe maak je dat de inhoud van de interventie het verhaal van de jongere zelf wordt, keuzes persoonlijke keuzes, waarden gevoelde waarden vanuit echte motivatie?

Om deze reden vinden (justitiële) jeugdinrichtingen het belangrijk programma’s aan te bieden die identiteitsvorming, zelfbeeld en self-efficacy stimuleren bij de jongeren die in hun instellingen verblijven. Solid Base Studio komt aan deze behoefte tegemoet.

Solid Base Studio is opgebouwd uit drie modules:

  1. ‘Ik en mezelf’. Deze module focust op het beter leren kennen van jezelf en je eigen kwaliteiten.
  2. ‘Ik en de ander’. Tijdens de bijeenkomsten van deze module worden jongeren zich bewust van de verschillende rollen die ze in zich hebben. Wie zijn ze als zoon, als partner, als vader? En wie willen ze zijn?
  3. ‘Ik en de maatschappij’. In de laatste module denken jongeren na over de rol die zij spelen in een groep, welke eigenschappen en waarden voor hen belangrijk zijn, en wat hun rol is als werknemer.

De drie modules zijn beschreven in een programmahandleiding. Er is een basisaanbod van 6 bijeenkomsten en een plusaanbod van 12 bijeenkomsten.

Meer weten over Solid Base Studio?

Bel Monique Beute: 06 – 82 54 2880

Meer weten?

Bel Monique: 06-82542880