088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

Solid Base Studio

Click F1, Young in Prison en 180 bundelen krachten

Solid Base Studio is een training voor jongeren in de forensische zorg over persoonlijke storytelling. Voor de ontwikkeling van deze training slaan Click F1, Young in Prison en Stichting 180 de handen ineen. Deelnemers leren hun eigen verhaal en levensvisie vorm te geven op een creatieve manier, waarbij hun zelfbeeld wordt versterkt en hun motivatie om te veranderen wordt aangewakkerd.

De interventies en trainingen van Stichting 180 zijn goed doordacht, gestructureerd en met veel kennis opgezet, maar ze zijn ook praktisch en speels. Daarom kunnen we elkaar ook op uitvoerend niveau goed vinden.

Alice Erens, directeur Click F1

Een draai van 180 graden

Solid Base Studio draait om verandering. Het is een motivatietraject voor jongeren om een draai van 180 graden te kunnen maken. De deelnemers werken met technologische hulpmiddelen en hebben na het volgen van de training de beschikking over hun eigen portfolio, geschreven in hun eigen woorden. De portfolio bestaat uit diverse producten zoals muziek, digital story, posters en notities over nieuwe inzichten. Producten om trots op te zijn die helpen bij het geven van invulling aan een leven.

Een goed verhaal

Wie een goed verhaal heeft slaagt erin mensen naar zich te laten luisteren. Wie weet wat hij wil heeft een doel om voor te werken. Wie kan formuleren wat hij wil creëert kansen en mogelijkheden. De kracht van de eigen creativiteit biedt de basis voor het eigen, unieke verhaal, dat binnenkomt bij anderen.

Een evidence-based trainingsprogramma

Interventies zijn nodig en belangrijk. Ze geven jongeren en hun begeleiders handvatten om te werken aan een terugkeer in de maatschappij, om na te denken over eigen waarden en keuzes. Handvatten om jongeren te laten nadenken over de stappen die ze kunnen nemen om aan de slag te gaan met deze waarden en keuzes.

Solid Base Studio gaat aan de slag met drie bestaande interventies en geeft er opnieuw betekenis aan. Doel is het ontwikkelen van een evidence-based trainingsprogramma voor jongeren in JJI’s gericht op het werken aan identiteitsvorming, het gevoel van eigenwaarde en het versterken van hun zelfbeeld. Hoe maak je dat de inhoud van de interventie het verhaal van de jongere zelf wordt, keuzes persoonlijke keuzes, waarden gevoelde waarden vanuit intrinsieke motivatie?

Om deze reden vinden (justitiële) jeugdinrichtingen het belangrijk programma’s aan te bieden die identiteitsvorming, zelfbeeld en self-efficacy stimuleren bij de jongeren die in hun instellingen verblijven. Solid Base Studio is hét programma dat aan deze behoefte tegemoet komt.

Solid Base Studio is opgebouwd uit drie modules:

  1. ‘Ik en mezelf’. Deze module focust op het beter leren kennen van jezelf en je eigen kwaliteiten.
  2. ‘Ik en relaties’. Tijdens de bijeenkomsten van deze module worden de jongens/meisjes zich bewust van de verschillende rollen die zij vervullen, nu en in de toekomst. Zij leren een positief zelfbeeld te ontwikkelen in deze verschillende rollen.
  3. ‘Ik in de maatschappij’. In de laatste module formuleren jongens/meisjes realistische ideeën en wensen over hun toekomstige positie in de maatschappij.

Op dit moment worden de drie modules ontwikkeld en uitgeprobeerd in een aantal jeugdinrichtingen.

Meer weten over Solid Base Studio?

Bel Anna: 06 – 23 62 38 96

Meer weten?

Bel Anna: 06-23623896