088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

TOPs! Hulpverleningsvariant

Jeugdzorg, Justitie

De erkende interventie TOPs! hulpverleningsvariant is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 24 jaar die antisociaal en/of delinquent gedrag vertonen. Tijdens groepsbijeenkomsten werken de jongeren aan het verbeteren van hun zelfcontrolevaardigheden, sociale vaardigheden, moreel redeneren en aan het vergroten van hun motivatie en vaardigheden om elkaar te helpen en positief gedrag van elkaar te leren. Het doel van TOPs! is het substantieel verminderen van het risico op antisociaal en delinquent gedrag.

Over het programma

Dit aanbod bestaat uit groepsbijeenkomsten waarin jongeren werken aan kennis, motivatie en vaardigheden omtrent positieve gedachten, positief gedrag en leren van elkaar. Het programma start met een aantal startbijeenkomsten waarin de basis wordt gelegd voor een positieve groepscultuur. Het vervolg van het programma bestaat uit vier typen (roulerend uitgevoerde) bijeenkomsten: omgaan met boosheid bijeenkomsten, sociale vaardigheden bijeenkomsten, bijeenkomsten moreel redeneren en TIP-bijeenkomsten.

Binnen TOPs! leren jongeren dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met positief en prosociaal gedrag, zowel binnen als buiten de groep.Het programma besteedt veel aandacht aan het leren toepassen van helpende gedachten (zogenaamde TOP-gedachten).

TOPs! bestaat uit 40 bijeenkomsten. Wanneer elke week drie bijeenkomsten van een uur plaatsvinden, is het mogelijk het programma in ruim dertien weken uit te voeren. Het programma is geschikt voor jongeren met een normale intelligentie en jongeren met een licht verstandelijke beperking (IQ minimaal 70). Het programma is zo opgezet dat jongeren op ieder moment in het programma kunnen instromen.

Het trainingsmateriaal is in nauwe samenwerking met professionals ontwikkeld Met makkelijk en toegankelijk taalgebruik en voorbeelden die aansluiten bij het alledaagse leven van jongeren. Het programma wordt ondersteund met materialen zoals posters met TOP-gedachten, TOP-gedrag en de TOPs!-zelfcontroleketen, polsbandjes en een werkmap voor jongeren.

“Opfrissing en verscherping van de reden waarom ik dit werk doe.”

Medewerker Juvaid

Erkende interventie

In 2018 is dit programma erkend en beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies met als oordeel ‘goed onderbouwd’. Het is een compleet groepsprogramma voor jongeren en is gericht op positief denken en doen.

Opleiding voor professionals

TOPs! hulpverleningsvariant kan worden uitgevoerd door justitiële jeugdinrichtingen en andere forensische voorzieningen en door jeugdhulpinstellingen die jongeren residentieel dan wel ambulant begeleiden. Professionals die met TOPs! werken dienen gecertificeerd te zijn. Medewerkers kunnen worden opgeleid tot TOPs!-trainer en TOPs!-coach.

TOPs!-trainer

De interventie wordt uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleide jeugdhulpverleners: TOPs!-trainers. Zij volgen hiertoe een 4-daagse opleiding. Deelnemers dienen te beschikken over minimaal HBO werk- en denkniveau.

Accreditatiepunten SKJ

De vierdaagse opleiding tot TOPs!-trainer is door Stichting 180 ter accreditatie voorgelegd aan de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). U krijgt er accreditatiepunten voor.

TOPs!-coach

De TOPs!-coach zorgt ervoor dat alle TOPs!-trainers het programma correct uitvoeren. De coach is ook verantwoordelijk voor het vergroten en verbeteren van de kennis en vaardigheden van de trainers. De opleiding tot TOPs!-coach duurt twee dagen.

Workshops medewerkers

Voor een succesvolle uitvoering met een maximaal leereffect voor de jongeren en een optimaal leefklimaat in de instelling is het belangrijk dat de principes van TOPs! door de hele instelling worden begrepen en toegepast. Stichting 180 biedt workshops aan voor alle medewerkers van uw organisatie. Hier leren uw medewerkers de gemeenschappelijke taal en de positieve grondhouding die dit programma zo succesvol maken.

Kwaliteitsborging

Stichting 180 bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van TOPs! door:

  • herhalingstrainingen voor TOPs!-trainers en TOPs!-coaches;
  • coaching en beoordeling van TOPs!-coaches;
  • het bewaken van een jaarlijks minimum aantal trainingsbijeenkomsten dat de trainer geeft

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjo Haasnoot (van Stichting 180) via arjohaasnoot@180.nl of 06 – 23 62 38 71

Informatie
4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Hulpverlenings-variant

Op maat?

Mail ons

Of bel Arjo:
06-23623871