088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

Vrije Tijd; Wat nu?!

Jeugdzorg, Justitie, Onderwijs

Vrije tijd; Wat Nu?! is een programma voor jongeren van 12 tot 24 jaar die moeite hebben hun vrije tijd zinvol in te vullen. Het programma is geschikt voor gebruik binnen het onderwijs, jeugdzorg, jeugdhulpverlening en justitiële jeugdinrichtingen.

Assessment tool en groepstraining

Vrije tijd; Wat Nu?! maakt jongeren allereerst bewust van het belang van een kwalitatieve invulling van hun vrije tijd. Met behulp van de Assessment tool Vrije Tijd (Free time, Me time) ’ gaan zij op zoek naar interesses en talenten op het gebied van vrijetijdsinvulling. De individuele assessment tool kan uitstekend als los instrument worden ingezet.
De Assessment tool kan ook worden gecombineerd met de groepstraining Vrije Tijd: Wat nu?!

De groepstraining draait om bewustwording en bestaat uit een vijftal bijeenkomsten van 50 minuten. Met de individuele Assessment tool Vrije tijd’ onderzoeken jongeren hun interesses en kwaliteiten op het gebied van vrije tijd. De tool levert een portfolio op waarmee de jongere daadwerkelijk invulling kan gaan geven aan zijn vrije tijd.

Opleiding voor professionals

Trainers van het programma Vrije tijd; Wat nu?! volgen een eendaagse opleiding. De opleiding bestaat uit theorieblokken en minilessen. Een miniles is een onderdeel van het programma dat wordt gegeven door een trainer, waarbij de andere deelnemers in de huid van de jongeren kruipen. Zo worden trainersvaardigheden geleerd zoals het omgaan met groepsprocessen en worden de deelnemers bekend met de inhoud van het programma. Deelnemers aan de opleiding hebben minimaal een MBO-werk en denkniveau.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 379 per persoon bij een groepsgrootte van 6-12 deelnemers. Een in-company training geven we vanaf € 1540 exclusief leermiddelen van € 75 per deelnemer.

Informatie

De Assessment tool Vrije Tijd is los te bestellen voor €5 per stuk via info@180.nl. Voor meer informatie over de training kunt u contact opnemen met Anna Hulsebosch van Stichting 180 via annahulsebosch@180.nl of 06 – 23 62 38 96

Op maat?

Mail ons

Of bel Anna: 06-23623896