088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Werken in de Sociale Context

Hulpverlening, Jeugdzorg, Justitie

Wie werkt met risicojongeren of volwassenen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt weet hoe belangrijk de sociale context van de cliënt is. De omgeving van de cliënt is van invloed op zijn/haar denken en handelen en is dus een belangrijk speelveld voor de coach of (traject)begeleider. Deze training biedt concrete handvatten voor zowel de begeleider als de cliënt voor het betrekken bij en positief beïnvloeden van de sociale leefwereld van de doelgroep risicojongeren en/of volwassenen met afstand tot de samenleving.

Training voor professionals

De training is ontwikkeld door Stichting 180 in samenwerking met Kringwijs. Het is een groepstraining, bestemd voor professionals die met risicojongeren werken of volwassenen met gedragsproblemen en/of een grote afstand tot de samenleving of arbeidsmarkt. In samenspraak met u kunnen we de training aanbieden als 1-daagse of 2-daagse variant.

In de training leert u hoe u samen met uw cliënt zijn/haar sociaal netwerk in kaart brengt, u leert meer over conflictstijlen en hoe u uw cliënten nieuw gedrag in het aanpakken van conflicten kunt aanleren.

In de training leert u hoe u zelf, samen met degene die u begeleidt, op een effectieve manier in en met de sociale omgeving van die persoon kunt samenwerken. Daarbij is de focus gericht op (het vergroten van) eigen kracht en eigen regie van zowel de deelnemer als leden uit de sociale context. Er is ook aandacht voor de rol van de sociale media en het maken van nieuwe vriendschappen en het verbreken van minder positieve contacten.

De training kan op onze locatie in Utrecht, maar ook op uw locatie worden aangeboden.

Informatie

Heeft u interesse in dit onderwerp en zou u de training ‘Werken in de Sociale Context’ willen inkopen? Neem dan contact op met Irma van der Veen van Stichting 180 via irmavanderveen@180.nl of 06 – 55 71 47 53

Op maat?

Mail ons

Of bel Irma:
06-55714753