088-8800300 info@180.nl

Elk mens verdient een nieuwe kans

Brains4Use

Justitie, Jeugdzorg, Gemeente

Brains4Use is een interventie die wordt ingezet om het middelengebruik terug te dringen bij jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en Jeugdzorg (Plus) instellingen. Behandeling van middelengebruik binnen inrichtingen is belangrijk, omdat het een risico vormt voor delict- en ander risicogedrag. Het kan leiden tot maatschappelijke uitval en belemmert een positieve deelname aan behandelingen.

Over het programma

Brains4Use is er voor jongens en meiden tussen de 12 en 23 jaar met problematisch middelengebruik en een matig tot hoog recidiverisico. Doel van Brains4Use is het terugdringen van drugs- en alcoholgebruik, waardoor de kans op delict- en risicogedrag vermindert. De consulent past motiverende gespreksvoering toe en door het aanleren van cognitieve en praktische vaardigheden krijgt de jongere controle over zijn/haar middelengebruik. De nadruk ligt op het samen met de jongere kijken wat er werkt en het veelvuldig oefenen van vaardigheden in rollenspellen. Brains4Use is ook geschikt voor LVB- jongeren.

De interventie bestaat uit een individueel traject van ongeveer 12 gesprekken en duurt ongeveer drie maanden. Aan bod komen onder andere de voor- en nadelen van gebruik, het verband tussen middelengebruik en delictgedrag, doelen stellen, vaardigheden die helpen controle te krijgen over het middelengebruik, inventarisatie van het sociale netwerk, het ontdekken van alternatieven voor gebruik, omgaan met gebruikende vrienden en terugvalpreventie.

“Je kan veel oefenen en vragen bespreken in de cursus. Fijn dat we altijd konden mailen en bellen en feedback kregen.”

GGzE

Erkende gedragsinterventie

De gedragsinterventie Brains4Use is in 2015 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Brains4Use ambulent

In 2019 worden de handleidingen van ‘Brains4Use ambulant’ opgeleverd. Brains4Use ambulant kan uitgevoerd worden door instellingen die jongeren ambulant begeleiden. Dit betreft bijvoorbeeld ambulante instellingen voor jeugdhulp, Centra voor Jeugd en Gezin en ambulant werkers die worden ingehuurd door een gemeente of CJG. De interventie kan zowel in een vrijwillig als in een gedwongen kader worden ingezet.

Opleiding voor professionals

Brains4Use wordt verzorgd door opgeleide Brains4Use-consulenten. Deze consulenten kunnen ook worden ingezet voor het algemene preventieve beleid binnen de instelling. Brains4Use-consulenten volgen een zevendaagse opleiding.

Heeft u interesse in het geven van Brains4Use aan jongeren binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Anna Hulsebosch van Stichting 180 (landelijk programmacoördinator) via annahulsebosch@180.nl of 06 – 23 62 38 96

Op maat?

Mail ons

Of bel Anna: 06-23623896