088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Methodiekontwikkeling

Heeft jouw organisatie een succesvolle aanpak om kwetsbare mensen te begeleiden naar maatschappelijke participatie of de arbeidsmarkt? Maar hebben jullie niet de tijd of de experts om die aanpak te vertalen naar praktische richtlijnen voor uitvoerders? Schakel dan Stichting 180 in, want methodiekontwikkeling is waar wij goed in zijn.

Stichting 180 is heel kundig in het maken van methodieken. Die kennis en ervaring ontbrak nog binnen het project.

Rixt Riemersma, projectleider Hack_Right

Wat is methodiekontwikkeling?

Methodiekontwikkeling is het bedenken, beschrijven, testen, evalueren en bijstellen van richtlijnen voor het werken met mensen. Wij zien het als een uitdaging om een methodiek te ontwikkelen die enerzijds onderbouwd is wat betreft effectiviteit, anderzijds uitvoerbaar is in de praktijk.

Om te komen tot een helder uitgewerkte en goed onderbouwde methodiek, interventie of training doorlopen we globaal de volgende stappen:

  • Vaststellen van het doel, de doelgroep en de (globale) aanpak van de methode
  • Verzamelen van literatuur en ervaringskennis over ‘wat er werkt’
  • Schrijven van uitgewerkte richtlijnen voor de uitvoering en kwaliteitsbewaking
  • Testen van de richtlijnen door uitvoerders
  • Verwerken van de verbeterwensen in de handleidingen
  • Eventueel opleiden van uitvoerders in de methodiek, interventie of training
  • Ondersteunen bij de implementatie van de methodiek, interventie of training
  • Eventueel voorleggen van de methodiek, interventie of training aan een erkenningscommissie, zodat deze kan worden opgenomen in een databank voor effectieve interventies

Hoe lang dit proces duurt hangt af van verschillende factoren. Denk bijvoorbeeld aan de mate waarin de ideeën al zijn uitgewerkt in richtlijnen en de omvang (het aantal sessies) van de uiteindelijke interventie.

Meer dan twintig jaar ervaring

Stichting 180 heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwikkelen van interventies voor kwetsbare jongeren, forensische jeugd en (jong)volwassenen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en maatschappij. Zo zijn wij de ontwikkelaar van de erkende interventie TOPs!, de interventie Work-Wise en Een Solide Basis voor de Toekomst. Ook hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling en erkenning van Leren van Delict.

Opdrachten

We ondersteunen ook andere organisaties bij het ontwikkelen van een goed onderbouwde en op systematische manier beschreven methodiek, interventie of training. Altijd zijn deze interventies gericht op meer participatie of een inclusieve arbeidsmarkt. We werken nadrukkelijk ook graag samen, in partnerschap met andere organisaties.

Voorbeelden van recente opdrachten

Hack_Right

Hack_Right is een interventie die opgelegd kan worden aan jonge cyberdaders van 12-23 jaar die voor de eerste keer een cyberdelict hebben gepleegd. Hack_Right wordt uitgevoerd door Halt, Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook ICT-bedrijven en ethische hackers nemen een deel van de  begeleiding op zich. In 2019 is Stichting 180 gevraagd om de eerste ideeën voor deze interventie verder te ontwikkelen, goed op papier te zetten en te onderbouwen.

De samenwerking met Stichting 180 heeft een volledige en goed onderbouwde handleiding opgeleverd. Hierdoor heeft de interventie Hack_Right meer structuur gekregen en kan er beter worden ingespeeld op de risicofactoren.

Rixt Riemersma, projectleider Hack_Right

Trainingen voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Begin 2018 benaderde DJI Stichting 180 met het verzoek voor hen een training te ontwikkelen met het thema: sociaal netwerk en relaties. De training werd eind 2018 opgeleverd en wordt sindsdien door het gevangeniswezen aan gedetineerden gegeven. Na die training volgden de ontwikkeling van de training Werk en Inkomen (2019) en hebben we de recent opgeleverde Basistraining Re-integratie, Aan de bak! voor DJI doorontwikkeld (2020).

Stichting 180 schakelt snel en levert uitstekende kwaliteit af. Professionele en prettige samenwerking staan daarbij voorop. Kortom, ik kan Stichting 180 van harte aanbevelen!

Yvonne Roest , adviseur Re-integratie (ex-)gedetineerden

Solid Base Studio

In Solid Base Studio bundelen Click F1, Young in Prison en Stichting 180 hun krachten. Solide Base Studio is een training voor jongeren in de forensische zorg. De nieuwe interventie bundelt het beste van drie reeds bestaande interventies. Doel is het ontwikkelen van een evidence- en practice based trainingsprogramma waarin de meest werkzame elementen gebundeld worden tot een krachtige mix. Op dit moment wordt Solide Base Studio ontwikkeld en gepilot in een aantal jeugdinrichtingen.

Wij hebben behoefte aan een diepere laag zodat we de why kunnen benoemen van wat we doen in onze programma’s. Stichting 180 is goed in het doorvoeren van die verdiepingsslag en kan activiteiten voor deze jongeren van meer betekenis voorzien. In hen hebben we een partner gevonden die complementair is aan ons.

Alice Erens, directeur Click F1

Meer weten over wat wij kunnen betekenen bij het ontwikkelen of doorontwikkelen van jullie idee, training of aanpak?
Bel Anna Hulsebosch (06 – 23 62 38 96) of Monique Beute (06 – 82 54 28 80)

Meer weten?

Bel Anna:
06-23623896