088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Stapstenen

Jeugdzorg

Stapstenen is een groepstraining voor jongeren van 12-18 jaar met klachten als gevolg van ernstige en chronische traumatisering. Het doel van de training is de veerkracht, draagkracht en motivatie voor traumabehandeling van deze jongeren te vergroten.

Over het programma

Stapstenen biedt jongeren inzicht in het verband tussen hun actuele probleemgedrag en vroege ervaringen. Het leert hen vaardigheden aan waardoor ze zich beter kunnen handhaven in hun dagelijks leven. Stapstenen past in de multimodale behandeling van trauma en gedragsproblemen en kan voorafgaan aan behandelingen als (TG-)CGT en EMDR.
Stapstenen bestaat uit zeven wekelijkse bijeenkomsten waarin achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod komen:

  1. Kennismaking en introductie training
  2. Slaapproblemen
  3. Gevoelens en zelf ook gebeuren
  4. Dissociatie
  5. Omgaan met boosheid
  6. Vertrouwen relaties en intimiteit
  7. Mijn kwaliteiten en mijn toekomst

De training wordt gegeven aan groepen van minimaal vier en maximaal negen jongeren.
Stapstenen is ontwikkeld door Intermetzo, de Bascule en de kinder- en jeugdpsychiatrie afdelingen van het AMC en het VUmc.

Opleiding voor professionals

Professionals die de groepstraining Stapstenen geven, volgen hiervoor een tweedaagse opleiding. Deze tweedaagse opleiding is bedoeld voor pedagogisch medewerkers, GZ-psychologen en orthopedagogen die werken met jongeren binnen de gesloten jeugdzorg. Op verzoek van de ontwikkelaars van Stapstenen wordt de training in samenwerking met hen uitgevoerd door Stichting 180.

Accreditatiepunten SKJ

De tweedaagse opleiding Stapstenen is door Stichting 180 ter accreditatie voorgelegd aan de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). U krijgt er accreditatiepunten voor.

Informatie

Bent u ge├»nteresseerd in het aanbieden van Stapstenen aan jongeren? Neem dan contact op met Anna Hulsebosch via annahulsebosch@180.nl of 06 – 23 62 38 96.

Informatie
2-daagse opleiding Stapstenen

Op maat?

Mail ons