088-8800300 info@180.nl

Samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

YOUTURN

Justitie

Voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) beheert Stichting 180 de basismethodiek YOUTURN, waarmee sinds 2010 alle justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) werken.
Bij YOUTURN draait alles om het aanleren van eigen verantwoordelijkheid.

Over het programma

YOUTURN is een integratie en uitbreiding van twee methodieken: het Sociaal Competentie Model (SCM) en TOPs!. Alle onderdelen van YOUTURN zijn erop gericht om jongeren te leren om verantwoordelijk te denken, zich verantwoordelijk te gedragen én elkaar daarbij te helpen. Op deze manier wordt de tijd ‘binnen’ zo goed mogelijk benut om het risico van recidive terug te dringen en een geslaagde resocialisatie voor te bereiden.

YOUTURN wordt toegepast in het dagelijks leven, op de leefgroep en op school. Jeugdigen leren om te gaan met leeftijdsgenoten en met groepswerkers/docenten. Ze leren communiceren, delen met elkaar, overleggen, samenwerken en omgaan met spanningen en conflicten. Ook leren ze (huishoudelijke) taken uit te voeren en dingen te doen die niet leuk, maar wel noodzakelijk zijn. Een mentor volgt de jeugdige daarin en gaat gesprekken aan om te ontdekken wat de jeugdige al kan en wat hij of zij nog moet leren.

Enkele malen per week nemen de jongeren deel aan de groepsbijeenkomsten van TOPs! die bestaat uit de onderdelen ‘Omgaan met Boosheid’, ‘Sociale Vaardigheden’ en ‘Moreel Redeneren’. Eenmaal per week is er een TIP-bijeenkomst waarin jeugdigen elkaar tips geven over hoe om te gaan met lastige situaties.

YOUTURN bestaat uit 5 fases. Afhankelijk van het oordeel van de rechter doorlopen jongeren één of meer fases van de methodiek. De eerste drie fases vinden binnen de inrichting plaats; hierin werken de jeugdigen aan gedrag en vaardigheden die hem of haar voorbereiden op een nieuwe start. De vierde en vijfde fase vinden buiten de inrichting plaats en betreffen vooral scholing en training. De jeugdige pakt dan, met behulp van de (jeugd)reclassering, het nieuwe leven op. In elke fase spelen de ouders/verzorgers een belangrijke rol.

YOUTURN biedt jongeren duidelijkheid. Ze weten precies hoe hun dagprogramma eruitziet en wat er van hen wordt verlangd. Ook bij een eventuele overplaatsing, want alle JJI’s werken met dezelfde methodiek: de behandeling wordt gewoon voortgezet en de bejegening is hetzelfde.

“Hierdoor kan ik beter de jongeren begeleiden in de tijd dat ze hier zitten.”

Medewerker Teylingereind

 Opleiding voor professionals

Om met YOUTURN te kunnen werken volgende medewerkers van justitiële jeugdinrichtingen een driedaagse opleiding tot YOUTURN A-trainer. Stichting 180 heeft deze training ter accreditatie voorgelegd aan de Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Registerplein.

DAPPER

DAPPER is een door de justitiële jeugdinrichtingen, Stichting 180 en Perspectief Herstelbemiddeling ontwikkelde trainingsmodule voor jongeren in justitiële jeugdinrichtingen. Binnen de module staan de thema’s ‘dader’, ‘slachtoffer’ en ‘herstel’ centraal. DAPPER is een onderdeel van de basismethodiek YOUTURN en richt zich op het bevorderen van verantwoordelijk denken en handelen. “DAPpen” staat daarbij voor: Denken aan de Andere Persoon. In deze module worden jongeren gestimuleerd stil te staan bij de gevolgen van hun daden voor andere personen: slachtoffers, familie/vrienden van slachtoffers, eigen familie/vrienden en maatschappelijke gevolgen. Om DAPPER te kunnen uitvoeren, volgen medewerkers van justitiële jeugdinrichtingen een eendaagse training.

Informatie

Wilt u meer informatie over YOUTURN en de opleiding voor professionals? Neem dan contact op met Lise Groen van Stichting 180 (inhoudelijk beheerder YOUTURN) via lisegroen@180.nl met telefoonnummer 06 – 42712903

 

Informatie
1-daagse opleiding tot DAPPER trainer

Informatieblad
voor medewerkers YOUTURN

Op maat?

Mail ons

Of bel Lise:
06-42712903