088-8800300 info@180.nl

samen werken aan een leuker leven voor ieder mens!

Certificering

 

Crkbo

Stichting 180 voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en staat geregistreerd bij het CRKBO. 

Geaccrediteerde trainingen

Wanneer een professional aan de gestelde criteria voldoet, beschikt hij/zij in beginsel over voldoende competenties om het vak voor een periode kwalitatief verantwoord uit te oefenen.

Deelname aan geaccrediteerde opleidingen levert opleidingspunten op
In de factsheet vindt u het meest recente overzicht.