Nieuwsberichten

  • 08 februari 2018
    Om gedrag van jongeren te versterken of af te zwakken, is binnen YOUTURN een systeem van technieken, beloningen en straffen opgenomen. In de praktijk lijken de oorsprong en essentie van dit systeem wat naar de achtergrond verschoven te zijn, met als resultaat: ongewild wordt de verkeerde norm neergezet en het verkeerde gedrag bekrachtigd. Om deze reden organiseren de Gebruikersgroep YOUTURN en Stichting 180 een themabijeenkomst voor (senior) pedagogisch medewerkers, methodiekcoaches, gedragswetenschappers, teamleiders/afdelingshoofden en inhoudelijk directeuren van alle JJI’s. Doel van de dag is het inzicht te vergroten over efficiënt en effectief belonen en straffen, om van daaruit een kwaliteitsimpuls te geven aan het hanteren van beloningen en straffen binnen de JJI’s.
  • 05 oktober 2017
    Work-Wise Direct, dé aanpak om gedetineerden, statushouders en anderen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, heeft een nieuwe website.

180  |  Dolderseweg 120  |  3734 BL Den Dolder  |  T 088-8800300  |  E info@180.nl